fredag, februari 25, 2011

25 år efter Olof Palme


På måndag är det 25 år efter mordet på Olof Palme. Jag kommer aldrig glömma den natten och flera nätter därefter, när vi arbetade som galningar, tystade både av sorg och av insikten att världen rubbats för gott ur sitt läge, ondskan trängt ännu ett steg närmare.

I fjärran mullrar 2011 års Mordor, inte i mörka berg men i gudsförgätna ökentrakter med en galen massmördare beväpnad med inte blott gevär och kanoner, utan en hel armé. Khadaffi rubbar denna iskalla vecka världen ännu ett steg. När vi vaknar en morgon efter Khadaffi - kommer vi gå vidare klokare eller stelnar vi av skräck när vi inser hur bottenlös verklig ondska kan vara?

I kön till socialtjänsten står 43 000 sjukskrivna som utförsäkrats från trygghet, bostäder och möjlighet att påverka sina liv, och bredvid alla de arbetslösa som inte har rätt till a-kassa. Barnfattigdomen ökar. Men makten knorrar och höjer bonuspengen. Och Bildt säger att vi inte ska ta ställning till vad han kallar för "Libyenkonflikten".

Satans mördare.

På något sätt känns Olof Palme väldigt ung och väldigt giltig fortfarande. Men jag väljer inte hans kraftfulla fördömanden av krig, ondska och mänsklig vidrighet utan något som pekar framåt, mot vår, framtidstro och hopp om en värld där alla kan få pröva att nå sin längtans mål.
En hälsning till nästa generation som ska ta över, när vi nu ett koppel av ordföringar i svensk arbetarrörelse kliver av för att släppa förbi framtidstro och visioner. Kör så det susar ungdom, livet är kort men ondskan är långsint. Framåt kamrat och dröj ej för länge, ty ingenting brådskar mer än rättvisa och valfrihet som inte sorterats vid mammons vändkors.
..
Detta citat av Olof Palme är från 1964, snart femtio år sen, men kunde ha sagts på en extra partikongress i mars 2011:

”Politik –det är att vilja något. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans och drömmar och visioner.”
"Socialismen är en frihetsrörelse. Vårt mål är frihet, så långt möjligt, från de yttre förhållandenas tryck, frihet för den enskilda människan att utveckla sin egenart, valfrihet för individen att forma sin tillvaro efter egna önskningar. Socialister har alltid vetat att den friheten når vi ej på det hänsynslösa egenintressets väg. Individualism är icke liktydigt med förmågan att hävda sig mot andra. Människorna hör samman, söker gemenskap och behöver solidaritet.
Tidigt stod lärdomen klar: ensamma förmår vi föga, går vi samman kan vi uträtta storverk. Visionen om ett samarbetets och solidaritetens samhälle blev ett idéernas framtidsmål men också en praktisk handlingslinje.”

tisdag, februari 22, 2011

En amatör tackar för förtroendet!

Jag har just fått veta att jag valts till ombud till kongressen i mars. Tack för det förtroendet alla medlemmar i Upplands Väsby och i andra kommuner i Stockholms län!

Jag, och Agneta Karlsson från Järfälla, blir två ganska rara typer på den kongressen, vi är få ombud som inte har politik som heltidssyssla.

Men det behövs några fritidspolitiker på en kongress, dominansen av människor med politik som heltidssyssla på varje partikongress är inte uteslutande bra.

Så.
Hör gärna av dig. Berätta vad du tycker och vill. Man kan framföra åsikter på många sätt - enklast på möten förstås. Nästa medlemsmöte den 24 februari handlar om skolan, det är ett jättebra tillfälle att säga sin mening om både det ena och det andra.

Eller skriv en kommentar på bloggen. Hör av dig via Facebook, jag är inte en flitig twittrare men jag finns där också.

Eller skriv helt enkelt en epost.
e.rundkvist(at)gmail.com