måndag, november 15, 2010

En stillsam eftertanke mitt i s-kaos

Det känns obra idag för många, för mig också. Men vi kanske ska lyssna på vad SSU:s Jytte Guteland och Mona Sahlin faktiskt säger: förnyelse måste vara på djupet. Det behövs nya ansikten på alla nivåer i politiken och lust att driva frågor så att våra idéer känns moderna, angelägna och berör människor igen.
Det behövs en modern socialdemokrati som vågar tro på människors förmåga och vi måste börja inifrån, med oss själva.

Kanske man kan drista sig till att tänka den vanvördiga tanken att vi behöver bygga folkrörelsepartiet Socialdemokraterna på nytt, från grunden? Och då krävs att några av oss som varit med ett tag tar ett kliv åt sidan för att släppa fram de yngre generationerna och andra nya krafter som tror på våra idéer och vill vara med för att förverkliga dem, tillsammans med gamla erfarna rävar som sysslat länge med politiska frågor.
I Upplands Väsby har vi metodiskt lyft fram yngre medlemmar och nu har vi en engagerad, väl förankrad, skara gruppledare och förtroendevalda i alla åldrar - från 24 till 72, (med ett glapp för generationen däremellan, de som är 35-45 är få.)
Är det tillräckligt? Icke! Men ett steg på väg är det nog.

Så skriver Mona Sahlin om sin avgång:
"Vi vill vara ett brett och starkt parti som samlar de många människorna. Och det kan vi vara, med ett nytt ledarskap som trovärdigt kan bära ett pånyttfött och förändrat parti ut till människor i hela landet. För att underlätta detta har jag idag själv fattat beslutet att avgå."


Läs även andra bloggares intressanta åsikter om ,

3 kommentarer:

Morfar Lasse sa...

Jag försöker hela tiden behålla Per-Albins ord om folkhemmet i min dialog. Det vi nu måste göra, är att modernisera det till 2000-talets krav. Klarar vi det kommer vi åter att bli en riktig folkrörelse.

Eva sa...

Ett grönt folkhem kanske?

Erik L sa...

Jag beklagar djupt att Mona nu väljer att kliva av.
Men. Det viktigaste är inte ledaren. Det viktigaste är politiken.
Om Socialdemokraterna ska fortsätta att vara det naturliga och självklara samhällsbärande partiet i Sverige måste vi återigen visa hur Arbetarörelsens ideologi, baserad på solidaritet, rättvisa och medmänsklighet, är bättre än högerkartellens individualistiska ideal baserad på egoism.