torsdag, september 23, 2010

omprövning eller full fart framåt?

Andra får analysera nu.
För om nu historiens skuggor ska stå där bredbenta och i vägen för nya kritiska röster och för nya tankar och nya arbetsformer - så ska i varje fall min skugga falla över den som behöver svalka i det arbetet, inte dölja det som ska skärskådas.

Andra får analysera nu.
För jag tror nog vi stod i många korsningar och talade och jag är verkligen inte säker på att vi talade otydligt. Kanske vi talade väldigt tydligt, och kanske vi talade så att folk förstod vad vi sa. Men inte gillade vad de hörde?

Andra får analysera nu.
Jag tänker inte kasta mig i någons strupe, varken min egen eller andras - inte nu. Men jag måste ändå få fundera även jag högt över de självutnämnda grindvakterna. Och medan andra analyserar måste vi hålla tempot och ånga vidare för att hålla i det vi ändå åstadkom av förnyelse och vitalitet.

Det kommer inte vara enkelt och det kan komma att vara smärtsamt för en del. Men vem har sagt att det skulle vara enkelt?

Inga kommentarer: