onsdag, september 01, 2010

En politisk skandal i Upplands Väsby...

...avslöjas inte idag.

Men däremot Socialdemokraternas program:

61 skarpa förslag för
Möjligheternas Upplands Väsby
Barnen och ungdomarna står i fokus också i vårt lokala program. Mindre barngrupper, fler vuxna i skolan, rättigheter som syskonförtur , 30 timmar i förskolan och rätt att välja skola, är exempel på sånt som vi vill genomföra. Högre skolpeng och högre peng till förskolorna.


Men inte bara.
Seniorerna kräver sin rätt till en aktiv fritid oavsett förmåga till exempel. Och vi behöver fler jobb och fler bostäder, särskilt för unga vuxna. Vi behöver utvidga ROT-avdraget och sänka skatten på hyresrätter och bostadsrätter - och sänka skatten på pensionerna.

Hur det ska betalas? Ja, med fler i arbete har man råd - och det är ju exakt det valet du ska göra.
Valet står mellan ännu fler sänkta skatter eller satsningar på jobb och utbildning, på barn, unga och gamla och alla vi mittemellan har jobb men kan behöva en doktor ibland eller åka buss till jobbet.

Nu hotar en del allianspolitiker att vi ska höja skatterna, en del försöker skrämmas med skattespöken. Skattechock säger de. Skattebomber! Buh! Moooaaaaoaoaoa!

Ja vi vill höja skatten i Upplands Väsby. Med 25 öre. Den pengen ska gå raka spåret till barnen, skolan och de äldre. Oavsett om verksamheten drivs i kommunal regi, i Väsby Välfärd, eller i ett norskt riskkapitalbolag, så ska vi rikta insatser för bättre kvalitet i skolan. Och vi kommer att kräva färre förmånsbilar i privata skolor och fler skolböcker, fler speciallärare, bättre resultat.

Om du tjänar 25 000 kronor i månaden motsvarar den där 25-öringen 63 kronor varje månad.
Jag tycker att jag har råd med 25 öre för jag vill få in fler vuxna i skolan och färre barn per vuxen på förskolan. Max fem barn per vuxen är ett bra mål. Och det har jag alla föräldrar jag känner med mig på. Barn är till för att man ska satsa på dem, vår framtid.
Men vad tycker du? Lägre skatter? Eller satsa på barnen? Sänkt skatt ett par miljarder till eller maxtaxa i hemtjänsten?

Tillsammans med det förslag som vi nu lagt på riksplanet går vi till val med det starkaste programmet av alla, tycker jag. Och det starkaste någonsin. Men så behövs det också.
Åhh, jag kan knappt vänta längre på att få kavla upp ärmarna och börja ta itu med allt som behöver göras! Men valet är om 18 dagar. Du har knappt tre veckor på dig att fundera. Gör det!

Vi kommer runt och knackar dörr, eller ringer - och du kan besöka oss varje dag nere i Upplands Väsby centrum från och med idag.
Kom och säg din mening och ställ dina frågor direkt till oss som ber om ditt förtroende.

61 skarpa konkreta förslag för ett bättre Upplands Väsby. Och det bästa är att handlingsprogrammet både på riksplanet, i länet och här i vår lilla kommun kommit till på samma sätt - i samtal och samtal och ännu fler samtal med människor. Människor med hjärtat till vänster har i dessa miljoner samtal bidragit till det som nu är våra förslag.

Hela vårt handlingsprogram hittar du om du följer länken.
Här kan man läsa mer:

Vi Socialdemokrater föreslår...

Mindre barngrupper i förskolan
• Höjd förskolepeng
• Ökad tid till 30 timmar/vecka i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga.

• Gratis kultur för barnen i Biblioteket.
• Höjd skolpeng

• Ombyggnation av förskolan Hopprepet

• Planering för nya förskolor i Östra Fresta by och Runby.
• Bryta den negativa trenden med sämre resultat i skolan.
• Anställa fler lärare, speciallärare och andra vuxna i skolan.

• Om- och tillbyggnad av Hasselskolan och Bollstanässkolan.
• All mobbning ska motverkas.
• Fördela resurser till skolan som tar hänsyn till sociala och ekonomiska faktorer (SALSA).


• Öppna Väsbyskolans fritidsgård på kvällar och helger.
• Satsa på föreningslivet med föreningsstöd och bra anläggningar.
• Stödja folkbildningen, Picchus Café, Väsby konsthall, Hembygdsföreningen och Fadderbyn.

• Planera för e
n evenemangsarena för inomhusidrotten.
• Bygga in uteisrinken
• Rusta upp befintliga idrottsanläggningar

• Satsa särskilt på barn med funktionsnedsättn
ing och deras behov av fritids- och kulturaktiviteter.
• Specialutforma och utrusta kommunens lekplatser för barn med funktionsnedsättning.

• Utveckla musikskolan till en kulturskola.
• Bygga ett nytt kulturhus med modernt Bibliotek.
• Ta fram en biblioteksplan och ge biblioteket resurser för att arbeta med lässtimulerande aktiviteter och språkstödjande verksamhet.

• Utreda behovet av samlings- och föreningslokaler i framtiden.
• Anställa en kom
munantikvarie.
• Bygga fler äldreboenden, särskilda boenden och trygghets boenden.

• Förbättra kvalitén inom hemtjänsten, du ska
själv få vara med och bestämma innehållet!
• Införa Parbogaranti, så att par som vill bo ihop skall kunna göra det även vid behov av särskilt boende.
• Skapa ett Pensionärernas Hus tillsammans med pensionärsorganisationerna.

• Stödja och utveckla de äldres egna aktiviteter och träffpunktsverksamheten
Ett tryggt och snyggt Upplands Väsby!
• Fortsatta krafttag mot klotter och skadegörel
se.
• Kampen mot dr
oger förstärks. Tidiga insatser i skolan skall stödjas t. ex. genom Drogkampen eller liknande initiativ.

• Samarbetet mellan Närpolisen och kommunen ska utvecklas för att förebygga våld och droganvändning.
• Gator, parker och blomsterrabatter skall vara välvårdade.
• Kommunen skall erbjuda alla elever i skolår
9 och på gymnasiet sommarpraktikplatser.

• Bygga 300 bostäder om året. Hyresrätter, bostadsrätter och egnahem skall byggas.
• Bygga bostäder i
Eds Allé, centrala Väsby, Smedsgärdsskolans tomt, Brunnby park, Fresta by, Sända ängar och Älvsundadalen.
• Ge Väsbyhem en aktivare roll inom bostadsbyggandet.

• Väsbyhems lägenhetsbestånd ska ligga mellan 5 000 och 5 600 lägenheter.
• Införa kompisboende! Två unga delar kontrakt på en lägenhet, så att en alltid har rätt att bo kvar när den andre flyttar.
• Bostadsbyggan
det skall i huvudsak ske genom förtätning av redan byggda bostadsområden.

• Ett program för ett miljövänligt byggande tas fram.
• Bygga bostäder som gör det möjligt för unga och studenter att hyra lägenheter.
• Samarbetet med Upplands Väsby Promotion, företagarna och kommunen skall utvecklas.

• Kommunen skall starta ett utvecklingsbolag för att på ett slagkraftigare sätt attrahera företag
som vill investera och lokalisera sin verksamhet till Upplands Väsby.

• Ta fram ett klimathandlingsprogram för kommunen.
• Öka energieffektiviseringarna i kommunens lokaler och
fastigheter.
• Ekologiskt producerad mat skall utgöra minst 25% av
innehållet i skol- och förskolematen.

• Runsahalvön ska värnas som natur- och rekreationsområde och utvecklas för det rörliga friluftslivet.

• Arbetet med Oxundaåns vattenreningsområde ska fortsätta.
• Kommunens etanolbilar skall bytas ut mot bilar som går på biogas/el.
• Arbeta för att ett biogastankningsställe etableras i kommunen.
• Cykelvägnätet ska byggas ut.

• Skattepengarna skall användas på ett effektivt och sparsamt sätt. Det är därför viktigt med en bra egenkontroll.
• Bättre kontroll, uppföljning och utvärdering av alla verksamheter oavsett driftsformer.

• Upplands Väsby ska har ordning och reda i ekonomin och planera för årliga driftsöverskott.

• Kommunens relationer med de fackliga organisationerna ska vara goda, det gynnar kvalitén och effektiviteten i verksamheten.
• Vid anställning i kommunen ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet.
• Kampen mot sociala klyftor ska stå högt på dagordningen.

• Fler platser på Komvux för att motverka arbetslösheten.
• Arbetslösheten ska bekämpas genom samarbete med arbetsförmedlingen. Praktikplatser inom kommunen erbjuds och krav ställs på andra utförare av kommunal verksamhet att
göra likadant.


Kolla på kurvan, den röda tråden i diagrammet berättar om skillnaden, det är minus varje månad i Väsby Välfärd - kurvan visar skillnaden mellan budget och kostnad för löner till anställda.
Bilden tog jag på Kommunstyrelsen i måndags kväll. Vi vill vända den där kurvan uppåt genom att satsa mer på barn och ungdomar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se

Läs mer om S handlingsplaner på Anna Wikströms hemsida som jämför handlingsplanerna rakt av. Läs även Peter Andersson, Alliansfritt Sverige och s-buzz.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kort fråga.
Varför vill ni nu vill införa mindre grupper i förskolan när ni inte hade en tanke på det under er förra mandatperiod?
Hade då barn i förskolan, ca 9 barn per vuxen..........

Eva sa...

Hösten 2006 gick det i snitt 5,1 barn per vuxen i förskola i riket. Genomsnittliga antalet barn per grupp var då 16,7.
Hösten 2009 är antalet barn per vuxen i snitt 5,3, dvs det har ökat. Gruppstorleken är i snitt nu 16,8.

Antalet barn i grupperna i Upplands Väsby är nu (2009) i snitt 18,2. Vid valet 2006 var motsvarande siffra också alldeles för hög, 17,8.

Siffror och statistik samlas in varje 15 oktober och är därför helt jämförbara.

Hur många barn per vuxen?
Hösten 2009: 5,7.
Hösten 2006: 5,6 - också det en alldeles för hög siffra som vi då kämpade med att få ned.

Så min följdfråga är - var har du haft dina barn? Jag har rätt många barn och barnfamiljer i min närhet, ingen har jag hört talas om som har cirka 9 barn per vuxen inte ens de privata vinstdrivande utförarna har det så såvitt jag känner till, men har de det, så fuskar de med redovisningen. Därför vill jag veta vilken förskola det kan handla om så att man omedelbart kan vidta lämpliga åtgärder.

Mer statistik för den intresserade finns i kommunbladen på SKolverket:
http://www.skolverket.se/sb/d/464
Kommun för kommun, år för år. Enkelt att granska, vi tål det. Men tål alliansen en granskning?

dittvasby sa...

Det var ju bra att väljarna får ett tydligt besked om att ni lovar att höja kommunalskatten med 25 öre.

http://dittvasby.wordpress.com/2010/09/02/om-att-s-vill-hoja-din-kommunalskatt-med-25ore/