lördag, september 18, 2010

Skolinspektionen i färsk rapport: 4 av 10 pojkar i Väsby saknar fullständiga betyg.

Fyra pojkar av tio, 40 %, i Upplands Väsby kommuns grundskolor går ut skolan utan fullständiga betyg i alla ämnen, visar Skolinspektionens rapport som offentliggjordes av kommunen igår fredag .


Skolinspektionen lämnade idag sin slutliga kommunrapport efter att under några månader besökt Väsbys skolor. Rapporten bygger dels på skolbesök och dels på nationell statistik från 2009. Ett av de viktigaste utvecklingsområdena som identifieras är den stora andel pojkar som slutar grundskolan utan fullständiga betyg i alla ämnen. För 2009 var denna andel nästan 40% av pojkarna i årskurs 9.


Länk till rapporten som publicerades fredag här (Skolinspektionens rapport) och kommunens pressmeddelande om skolinspektionens slutsatser här.

Rapporten visar att vuxenutbildningen, som tidigare var en av landets absolut bästa resultatmässigt, har rasat i kvalitet på fyra år och i synnerhet gäller det SFI-utbildningen, (Svenska för invandrare) , där nu bara 6 procent (!) klarar mål.

I rapporten pekar Skolinspketionen också på brister i uppföljning, helhetssyn och:
"Åtgärderna på politisk nivå, utifrån kommunens kvalitetsredovisning
har till stor del saknats. Det är viktigt att kommunen vidtar samlade åtgärder
avseende kunskapsresultaten för att förbättra dessa."

Vilket oppositionen har påpekat upprepade gånger. Den konkreta åtgärden av skolinspektionens synpunkter blev att sparka en populär förvaltningschef.


Inga kommentarer: