söndag, november 01, 2009

Ipred och FRA beslutet #jobb09 #käringenmotströmmen

Detta blev formuleringarna vi ändå var rätt nöjda med:

FRA-lagen: Riv upp, gör om, gör rätt. Vi vill att en parlamentarisk utredning börjar om från början med frågan - i bättre dialog med medborgarna. Lagen bereddes för dåligt och har allvarliga brister när det gäller grundläggande krav på rättssäkerhet, integritetsskydd och proportionalitet.

IPRED-lagen måste förändras. Kulturskapare ska ha samma möjligheter soma ndra att leva på frukten av sitt arbete. Vi står därför bakom upphovsrättsinnehavarnas legitima krav att få ersättning för sina verk på ett rättssäkert sätt. Men det finns en berättigad oro för att tillämpningen av IPRED kan kränka den enskildes integritet och göra intrång i privatlivet. Den som använder internet utan att begå brott ska inte behöva känna sig övervakad. Hänsyn måste också tas till privatpersoners internetabbonemang kan ha missbrukats av någon annan. Rättssäkerheten för enskilda behöver därför stärkas. Det måste finnas en rimlig proportion mellan den vidtagna åtgärden och den skada brottet kan ha åsamkat.
Utgångspunkten är att det är polisen som utreder brott, även mot upphovsrätten.

Inga kommentarer: