torsdag, oktober 29, 2009

S-måföretagarpartiet

#käringenmotströmmen #jobb09

Det är rätt häftigt när förre LO-ordförande Stig Malm äntrar talarstolen och säger att S ska bli Sveriges bästa småföretagarparti.

Det är krävande!

Vi har i landet en helt ny folkrörelse, och det är just småföretagarna. VI är runt 600 000, många av oss slåss med otrygghet om vi skulle bli sjuka, om vi blir skadade, om vår utrustning går sönder och det är så små ekonomiska marginaler att m,an måste lägga ner verksamheten.

Många av oss är individualister. Men solidariska tanken att tillsammans blir vi starka. Många är vana att jobba tillsamman, i nätverk, i olika former av samarbeten, det gör oss starkare.

Detta är varför jag påstår småföretagandet är en folkrörelse, det innehåller alla de moment som kännetecknar en folkrörelse:
eget stort engagemang
förmåga att lagspela för att gemensamt åstadkomma saker med andra
vi är många! och olika!!
underifrånperspektivet är tydligt
och vi är duktiga nätverkare.

Arbetstidslagstiftningen är inte den vi riktigt följer, vi jobbar dygnet runt och vi tar i bästa fall ut tillräckligt med pension, lön för mat och hyra men blir alltför ofta begabbade som skattesmitare, fixare. Ibland är hela familjen involverad i företagandet.

Och skulle vi tjäna pengar på vår verksamhet, misstänkliggörs det gärna, medan lottovinnare och fotbollsspelare som drar hem miljoner hyllas som hjältar.

Många av oss är emellertid alldeles nöjda med om vi fått in pengar till hyran. Och får vara friska.

Men det finns en sida till av småföretagande och det är de ofrivilliga, nya slavarna. De har "avknoppats" och det inte bara från offentlig verksamhet, också större företag kan agera så. De tvingas starta eget för att sälja tillbaka sin arbetskraft billigt, och otryggt.

Mellan längtan efter att uppfylla en egen dröm och påtvingat företagande gapar en avgrund av otrygghet.

Därför är småföretagarns rättigheter också en central fråga för svensk socialdemokrati.

Inga kommentarer: