onsdag, oktober 28, 2009

Papandreo håller sitt tal på svenska #jobb09

Georgios Papandreo pratade varmt om miljö, gröna jobb och grön turism, men också om andra angelägna frågor som håller oss samman i europa och världen.
Klimatförändringarna är ju bara en fråga, finanskrisen och behovet av att värna välfärden en annan.

Men inte visste jag att han också jobbat på ABF. Bildning alltså, talade han om också. Folkbildning som en metod att skapa möjligheter där det idag syns vara mest hinder.


Inga kommentarer: