fredag, oktober 16, 2009

Lena Ag äger...

Om man bara är någotsånär systematisk kan man ibland riktigt ordentligt dra brallorna av makten.

Läs Lena Ags frullkomligt nedgörande genomgång av Carl Bildts görande och låtanden och om konsten att inte en enda gång, inte i bloggar, inte i anföranden, inte i uttalanden, tal, pressmeddelanden, utrikespolitiska deklarationer eller utspel - inte en enda gång nämna kvinnors rättigheter och FN:s deklaration 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Lena Äger.

Och om hon hade gjort det En gång och överraskat utrikesministern med rumpan bar - nähej, de gjorde samma genomgång för ett år sedan med samma nedslående resultat. Han har haft ett år på sig att göra åtminstone någon markering någonstans i en bisats.

Vad ska han skylla på nu?

Inga kommentarer: