tisdag, juni 16, 2009

Livslångt lärande eller katederdisciplin

Skolminister Jan Björklund lägger fram sina förslag om att strypa alla möjligheter till att ta igen en förlorad skoltid, eftersom KomVux nu definitivt ska stängas för den som vill läsa upp sina betyg.
Har du hamnat snett i gymnasieskolan, får du skylla dig själv, lyder översättningen av det budskapet.


Det är tydligt att folkpartiet lämnat bildningsvägen bakom sig till förmån för en traditionellt konservativ, allt mindre humanistisk och väldigt föråldrad syn på utbildning. Och att systemet är viktigare än annat, som exempelvis unga människors behov av utbildning och samhällets behov av utbildade medborgare.

Det föraktfulla tillmälet "flumskola" om en skola som lyft fram värdegrundsfrågorna som en nödvändig del av lärandet är också avslöjande om folkpartiledarens syn på bildning och utbildning. Så har också lärarna reagerat.

Resten av världen har insett att livslångt lärande är chansen för både enskilda och för hela samhällen att växa.

Valet blir alltmer tydligt:
Modern bildning eller omodern katederdisciplin?

Ja ungdomarna har ju svarat. De valde bort den särskilda elitskolan som idé.

4 kommentarer:

Morfar Lasse sa...

Min enkla frågeställning efter att tagit del av förslaget, blir självklart. -Förstår ministern vad han själv föreslår?

Eva sa...

Det gör han nog faktiskt. Han driver en medveten mycket metodiskt politisk linje som går i motsatt riktning mot mina värderingar och min människosyn. Helt enkelt.

Men insmugglat i förslaget till ny skollag finns en gökunge också; att friskolor ska få överklaga om de tycker skolpengen är för liten - och då ska tydligen kommunerna inte ha något alls att säga till om längre.
DET kan man undra över hur genomtänkt förslag det egentligen var. Det betyder ju att alla principer som en gång låg bakom LOU och Konkurrenslagstiftningen åsidosätts och företagare i skolbranschen kan sätta prislapp som de har lust så snart det handlar om skattebetalarnas pengar.

Jag antar att det kommer att stoppas av lagrådet och att SKL kommer hojta till, men ändå.
Tänkte det kunde intressera dig som har ekonombakgrund att veta.

Anonym sa...

För det första så stryps inte möjlighterna till utbildning. Man ska inte få rätt till lärarledd utbildning om man redan tillgodogjort sig kunskaper och har fått betyget G. Att tenta upp en kurs kommer vara möjligt. Socialdemokraterna i Väsby införde den här regeln lokalt på Komvux under förra mandatperioden.

För det andra, när det gäller överklagande av skolpengen så är det på förekommen anledning, där det finns kommuner som dragit till med 20-30% av skolpengen i "administrativa avgifter" och annat konstigt. Det är bra att man nu tvingar fram ordentliga kostnadsredovisningar. Givetvis kan skolpengen för friskolor aldrig överstiga skolpengen för kommunala skolor. Det låter som du fått detta lite om bakfoten.

Glad sommar!

Eva sa...

Kära anonym, (dessa anonyma röster. Är det ingen tåga i högerns röster längre? Inte ens en pseudonym orkar ni skrapa ihop!)

Förra mandatperioden, och den före och dessförinnan, hade vi en prioriteringsordning på den kommunala vuxentutbildningen - störst behov kom först in.
Den innebar i praktiken att det oftast itne fanns plats för ungdomar som ville höja godkända betyg nej, men däremot 1/ fick på den tiden alla som inte hade gått igenom gymnasieskolan plats - möjligen med något undantag och 2/ vi besätmde i Upplands Väsby kommun hur vi ville göra - det var inte statsrådet Björklund som bestämde över hur vi ville förvalta våra pskattemedel i kommunen.

Minskar man så innebär det en strypning. Ett gammalmodigt svenskt uttryck, jag medger det.

Om gökungen - ja läs förslaget.

Citatet är ur DN:
(http://www.dn.se/nyheter/sverige/nytt-forslag-till-skollag-1.891604)

Reglerna för de kommunala och fristående skolorna ska även på andra punkter bli mer lika. Även friskolorna ska ha timplaner och kursplaner, vilket får till följd att dessa skolor ska ha en garanterad undervisningstid för eleverna. Samtidigt får friskolorna rätt att ifrågasätta storleken på den kommunala skolpengen.

- Jag kan inte hävda att kommunerna trixar med skolpengen, men tillräckligt många friskolor säger att det är så, sade Björklund vid en presskonferens där han presenterade skollagsförslaget.


Det finns bra saker i förslaget också, absolut. Men de sakerna hade gynnats av lite sqamarbetsvilja från alliansen - som nu defintivt i och med detta förslag bryter från principen att skolan ska slippa ständigt nya påhitt.
Förra läroplanen, den som nu gäller, bereddes av Beatrice Ask, beslutades under styre av en socialdemokratisk regering i fullkomlig politisk enighet.