tisdag, juni 30, 2009

Anna Kettner: Man röstar inte på tron

Resumé: Tre socialdemokrater har utmanats om sin inställning til kyrkovalet - är det dags att avskaffa kyrkovalet?
Igår svarade Peter Weiderud, ordförande för Broderskap.
Idag svarar Anna Kettner, pastor och fd Broderskapsordförande.

Ska vi ha politiska val i Svenska kyrkan?

Ja jag hamnar ju absolut lite mellan loket och vagnen.

Att jag är med i Missionskyrkan beror ju delvis på mitt avståndstagande från kyrkan som en del av maktstrukturen i samhället. Och man kan se kyrkovalet som den sista resten av detta.

Samtidigt är ju tron på demokratin viktig. Medlemmarnas rätt att, utan utomstående inblandning, själv råda i sin egen gemenskap. Medlemmarna i Svenska Kyrkan har valt denna styrform.

Min hållning är att om mina vänner - som är med i Svenska Kyrkan - vill utse sina styrande organ så här, så är det min uppgift att stötta dem.

Min respekt för den svenska kyrkans idé, som jag uppfattar den, att vara en gemenskap också för de "religiöst blyga", de som inte är så himla inskolade i hur församlingar fungerar - de har hjälp av att de strukturer som råder i resten av samhället också gäller där.
Man tar inte ställning till olika trosvarianter då man röstar...

Min tanke är också att tron (religion uttalar jag mig inte om - eftersom jag betraktar mig som en mycket oreligiös människa - religion har väldigt lite med Gud att göra. Jag känner många agnostiker och kanske framför allt ateister, som jag uppfattar som mycket mer religiösa än jag...)

Tron alltså MÅSTE blandas ihop med resten av livet.
Att tro nåt annat är lika dumt som att tro att sex, mat, musik eller sport skulle kunna leva i ett litet opolitiskt rum vid sidan av samhället.

Livet är som en sockerkaka. Du kan alltid räkna upp ingredienserna. Utan var och en blir kakan nåt annat (kanske pannkaka).
Men när den väl är bakad är det jämrans svårt att extrahera bakpulvret...

Anna

Andra bloggar om: , , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Att de politiska partierna engagerar sig i kyrkovalet är inte demokratiskt. Människor som inte är medlemar i kyrkan men i ett politiskt parti har inflytande över nomeneringarna och har större möjligheter till inflytande än övriga meldemar. Det altså ett ojämlikt system.

En liknelse:

Kalle ville förändra samhället, han blev medlem i ett politiskt parti. Kampanjade på sin blogg, delade ut flygblad, samtalade med människor. Kalle ville vara med och påverka sitt parti men för att han skulle kunna bli vald till en ledande position var han tvungen att bli medlem i en...kyrka. Svenska kyrkan var den största och hans möjligheter skulle vara ganska stora att bli vald om han valde just svenska kyrkan. Men det fanns många kyrkor att välja på Pingtkyrkan, Missonskyrkan, Livets ord mfl. Det var också kyrkornas medlemar som skötte nomeneringarna i valen till partiets ledande positioner även om de inte var medlemar i partiet. Så det skulle bli svårt att hamna på valbar plats om man inte delade kyrkans trosbekännelse eller var engagerad.

En medlem i socialdemokraterna har dessutom inte religionsfrihet då man blir utesluten ur partiet om man i svenska kyrkan engagerar sig för någon annan gruppering än S. Alla partimedlemars medlemsavgift i S går också till religiös verksamhet då partiet leder sveriges största religiösa samfund.

Eva sa...

Nineve - tycker du vi ska ha val eller inte? Och om vi ska ha val, hur ska det då organiseras och varför?

Jag har lite svårt att följa med i din berättelse om Kalle, men du är välkommen att förtydliga om du vill.

Anna har en poäng. Den här föreningen som heter Svenska Kyrkan, har valt att engagera sin medlemmar i ett valsystem, och en hel del men inte alla medlemmar organiserar detta efter de politiska värderingar som de orienterar sig efter även i andra sammanhang.
Som med sockerkaka.

Men hon pekar på svårigheten som uppstår för alla som inte delar den Gudsuppfattning, eller tro, som ganska många medlemmar i Svenska Kyrkan har. Sen sorterar hon ut det gnm att konstatera att valet inte har något med tro att göra överhuvudtaget.


De mest extrema - nästan fundamentalistiska - kristna troende jag känner röstar inte i något val, vare sig värdsliga eller andra val, eftersom Gud står över allt.

Jag delar inte den uppfattningen om att avstå från att rösta pga trosövertygelser men jag kan respektera det och jag tycker till yttermera visso att religion och politik ska skiljas åt.

LeoH sa...

Valsystemet i SvK är i sig inte beroende av om S, C och M deltar i valen.

Det går mycket bra att ha inomkyrkliga nomineringsgrupper och direkta val till den lokala nivån, till stiften och kyrkomötet.

Leif Ekstedt sa...

Har motionerat om att partiet (M) bör avstå att nominera till Svenska Kyrkan.
Anser att församlingarna borde ägna sig åt att välja kyrkligt intresserade medlemmar till kyrkofullmäktige och samfälligheten. Därefter indirekta val till Stift och kyrkomötet.
Möjligheten att välja inom församlingen har då inte samma innebörd som att välja parti. Man väljer den man tycker representerar den åsikt man själv har.
Varför alla partier nominerar till Kyrkomötet? Ja alla gör det för att alla andra gör det - det är farligt för politikerna att släppa taget ett val som 12% av medlemmarna röstar i.
Tvåkronan i Båtbygget!