söndag, april 19, 2009

Ett (S)tockholm som investerar för framtiden

Kongress.

Efter två år av rådslagssarbete och arbetsgrupper;
Igår samlades ungefär trehundra socialdemokrater i Sollentuna för att besluta om länets långsiktiga program "Ett Stockholm som investerar för framtiden". Det handlar inte bara om jobb och framgångsfaktorer för oss som bor i Stockholmsområdet, utan om mängder av frågor som påverkar livet för oss Stockholmare.
Från miljö till välfärd, från bra kollektivtrafik till bra skola, bra sjukvård och en rättvis politik för alla, inte bara för några eller de flesta, utan för alla.

Resultatet är 199 konkreta förslag.

Programmet kommer att kunna läsas på hemsidan så snart redaktionen fört in alla de korrigeringar kongressen beslutade efter flera timmars debatt igår kväll.
www.socialdemokraterna.se/stockholm

Vi från Upplands Väsby hade skickat iväg en hel bunt med motioner och vi fick gehör för samtliga förslag utom en enstaka att-sats. Motionen om en humanare asylpolitik väckte en intensiv debatt sedan flera arbetarekommuner gått upp och stött vårt förslag om att införa en tidsbegränsning på 12 månader för asylbehandlingen.
Distriktsstyrelsen företräddes i den frågan av Anders Lago från Södertälje som slutligen anslöt sig till Botkyrkas kompromissförslag att utreda tidsbegränsning som en möjlighet utan att låsa kongressen vid en viss tid. Alla övriga åtta punkter i den motionen bifölls.

Övriga frågor vi väckte handlade om
  • att utreda hur en modell för att kvotera sammansättningen av börsstyrelser skulle kunna se ut, inspirerad av det norska systemet.
  • en reformering av föräldraförsäkringen med bland annat höjt tak i föräldraförsäkringen och utökad möjlighet för föräldrarna att dela på föräldraledighet och vara hemma tillsammans längre tid runt barnets födelse
  • krav på utbildning av nämndemän i bemötande av brottsoffer

Inga kommentarer: