måndag, februari 02, 2009

Wow! Jag kryper till korset...

Jag är fascinerad av att väcka ett sånt engagemang genom ett par rader om FRA, FRA-lagen och den översyn som pågår men som få känner till innebörden av.
Den översynen formulerades i en remiss som är daterad 19 december.

En rad är slarvig. Jag tar tillbaka den:

"Själv undrar jag bara:
Vem betalar Alexandersson och hans kompisar. För det de gör kostar pengar. Inte den lede ryssen väl?
Intresset ljuger sällan."

Jag syftade på den donation som nätverket fick för att kunna annonsera i DN i juni 2008, inför debatten i riksdagens kammare, på drygt 250 000.

Jag ber HAX om ursäkt.
Jag ber också Alexanderssons kompisar om ursäkt.
Och för tydlighets skull: Jag är säker på att engagemanget är äkta.

Dock.
Jag vidhåller att man måste kunna inta en kritisk hållning i sakfrågan, och att konsekvenserna av den begränsning som nu blir kan bli större än vad debatten hittills har åskådliggjort. Och det borde gå att debattera utan överord från någon part.

Jag har härmed tagit tillbaka mina överord.
Förlåt:

Henrik Alexandersson, Mina Moderata Karameller, Peter Karlberg, Opassande med flera.

22 kommentarer:

Leif Nixon sa...

Jag tror inte att du behöver oroa dig så mycket; allt tyder på att de uteslutna myndigheterna kommer att få sitt behov av avlyssning tillfredställt.

Bara ett par veckor efter att den begränsande 15-punkterslistan presenterades, tillsatte regeringen en utredning om hur rikskrims och Säpos "behov av underrättelser om utländska förhållanden ska kunna tillgodoses.":

http://www.regeringen.se/sb/d/11046/a/113137

Jag ser det här som en ren söndra-och-härska-strategi.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Ja Eva, vi borde kunna "debattera utan överord från någon part."

Men vi integritets-kämpar vil lockså kunna debattera utan att allt vi säger övervakas och eventuellt registreras i en statlig databas. Men så blev det visst inte...

Därav engangemanget. Vissa är också beredd att satsa lite av sina hårt beskaddade slantar för att sprida det budskapet. Denna gång kanaliserade Henrik Alexandersson detta. Nästa gång kan det vara någon annan.

emma sa...

När det gäller sakfrågan, tycker jag absolut att man måste få vara kritisk -- tror det var det som var kärnan i kritiken, trots allt. Att man inte undantar någon den rätten genom att misstänkliggöra dessa på ett eller annat vis. Så tack för ursäkten Eva, starkt av dig.

Mary sa...

Juste Eva. Ursäkten är godtagen.

Jag är gammal Väsbypolitiker btw, även då moderat.

Så du kan ju hälsa till Wanja så gott...

Scaber Nestor sa...

Imponerande att se en politiker be om ursäkt för överord.

Ovanligt.

min respekt.

gustav n sa...

Oh, kul att se att du har mod att be om ursäkt när du har gjort fel!

Maij sa...

En liten detalj bara: du verkar se det som att vi som protesterat mot FRA-lagen fick igenom vårt förslag, och därför måste ta ansvar för de eventuella försämringar som kom genom den nya versionen av lagen som borgarna drev igenom för att lugna de oppositionella folkpartisterna.
Men sanningen är att de allra flesta motståndare till FRA-lagen anser att den nya versionen bara är ett bedrägeri med syfte att ena folkpartiet och få igenom lagen. I grunden ändras ingenting, även om vissa myndigheter får lite längre väg att gå för att få ut den info de vill ha från FRA.
Poängen är att vi FRA-lagsmotståndare är emot denna nya uppsminkade version också, och eventuella nackdelar med den är inte vårt fel - vi vill inte ha skiten - utan Reinfeldts.
Vad vill då vi ha? Det ser säkert lite annorlunda ut hos olika FRA-lagskritiker. Men många skulle nog hålla med om följande: FRA kan få fortsätta med signalspaning i ordets traditionella betydelse, dvs övervakning av signaler i etern. Men de ska ge f-n i kabeltrafiken. De eventuella fördelar sådan övervakning ger uppvägs inte av nackelarna i att det är ett steg mot ett STASI-smahälle. Och tro inte okritiskt på tjänstemän som säger att detta behövs för att förhindra kärnvapenspridning eller IT-attacker. Inga sådana påståenden har hittills hållit för granskning av experter (lyssna på Leif Nixon t.ex. Han vet vad en IT-attack är.) Om man kunde sälja in FRA-lagen med att hänvisa till att det botar cancer så skulle man göra det, men man inser att ingen skulle tro på det. (Jan Björklund yrade om att lagen behövdes för att vi kanske kommer att gripa Bin Laden i Afghanistan. Det finns en längtan efter repressiva övervakningssystem så stark att man säger nästan vad som helst.)
Intresset ljuger inte, säger du. Fråga dig varför det är så viktigt för FRA:s tjänstemän att hitta på viktiga ändamål för sin övervakning.

Erik sa...

Håller med Scaber Nestor. Respekt.

Nu återstår bara en fråga. Vem finaniserar Eva Rundqvist?

Glöm inte att den som inte har något att dölja inte har något att frukta?

Finns möjligen FRA på kundlistan?

Tor sa...

Strongt med ursäkten. Ett par invändningar till vad du skrev i anslutning till förra inlägget:

"Signalspaning handlar inte om att läsa epostbrev eller blogginlägg. Det handlar om att studera rörelser, motsvarigheten till truppförflyttningar på nätet."

Självklart handlar det om att bland annat läsa epostbrev. Att det är spioneri skrev du ju själv.

Det kan finnas två anledningar till att begreppet signalspaning används:
1) För att i lagen ta ett helhetsgrepp om FRA:s verksamhet
2) För att medvetet undvika att använda ordet "avlyssning" som mer precist beskriver vad vissa delar av FRA:s verksamhet handlar om.

Att jag lyssnar på vad du säger uttrycker jag inte i termer av att sampla och analysera ljudsignalerna från din munhåla. Det är förvisso en korrekt beskrivning, men eftersom jag redan har förmågan att tolka signalerna är det istället innehållet i samtalet som blir det som är intressant. Som det här exemplet visar lägger sig lagtexten ofta på felabstraktionsnivå när det talas om signaler istället för data/text/innehåll (tolkade signaler). Avlyssningen försöks skuffas undan genom att göras till en teknikalitet. På ett ställe i regeringens proposition går dessa konstiga abstraktionsnivåer nästan överstyr och formuleringarna har vållat viss munterhet bland bloggare samt kritik från PTS: Post- och telestyrelsen har anfört att det kan ifrågasättas om den tekniska funktionen av Försvarets radioanstalts signalspaning verkligen kan fungera på så sätt att det ”ljus som inte hanteras” försvinner.

Även om inte all avlyssning görs av människor är det ändå en mer korrekt beskrivning än signalspaning. Det är ett problem att det är många som inte förstår tekniken och därför lätt låter sig luras av olika vilseledande liknelser och vaga uttryck. Vad är egentligen "rörelser, motsvarigheten till truppförflyttningar på nätet"?

"Ja. Jag har blivit itutad att det kostar en "lägre ambitionsnivå" när det gäller bland annat IT-skyddet, och det gör mig oroad att så sker praktiskt taget utan politisk debatt."

Det finns vissa IT-säkerhetsvinster, men jag bedömer att det borde vara fullt möjligt att uppnå detta utan att bygga en infrastruktur för övervakning av hela folket. Kom också ihåg att FRA inte skulle kunna stoppa IT-attacker utan endast ge oss en överblick. Är man oroad över IT-säkerhet finns det säkerligen en hel uppsjö åtgärder som man bör börja med att vidta som ger betydligt mycket mer valuta för pengarna.

Eva sa...

Tor kan ha rätt i sista stycket.

Maij, jag har fullkomligt klart för mig gången och besluten.

Jag arbetar inte för FRA.

Tack för symptiyttringar. Det är lika strongt att ta emot en ursäkt.

El Rubio sa...

Ditt sätt att kunna ändra dig ger mig visst hopp om framtiden för mitt exparti. Tyvärr är det allt för mycket som inte ändrat sig sedan partiet bildades för 120 år sedan. Detta trots att omvärlden ändrar sig, och när partiet ändrar sig så kommer det uppifrån, i samband med en kris. "Vi måste" istället för "vi vill". Men förr kom det bara från partiledningen. Nu kommer diktaten från USA och från multinatinella företag. Det är därför opposition och regering i princip är överens. Trots det måste så klart oppositionen kritisera regeringen som med IPRED. Även om man är för, så ska det bara vara en maffia som får terroristera folk, inte alla maffiafamiljer.

En lag ska ha ett syfte, kunna fungera för att uppnå det syftet och dessutom inte ha för många negativa effekter. Annars ska den inte införas. Titta på FRA-lagen. Vad är syftet. Stoppa terrorism. Det är bra. Kan den fungera för att uppnå syftet. Nej. Är effekterna acceptabla. Nej. S velande i den frågan och vägran att tala om för medlemmar vad man ansåg fick mig att lämna partiet. Se http://elrubio.se/?p=1853

IPRED. Syftet är att stoppa illegal fildelning. Det kan man diskutera värdet av men ok. Är lagen verksam. Troligen inte eftersom den som vill göra det i stor skala kan använda andras nät, anonymiseringstjänster osv. Är effekterrna acceptabla. Aldrig att privata maffiaorganisationer ska ha rätt att spärra bankkonton, stjäla datorer, med statens stöd göra inbrott i folks hem, för att man är misstänkt för att ha kopierat information. Aldrig. S inställning i den frågan och lögner drev mig in i Piratpartiet. Se http://elrubio.se/?p=2284

Lycka till med ditt politiska arbete. Riksdagspartierna behöver fler medlemmar som inte via lönechecken är köpta av partiledning. Om jag förstått rätt så jobbar du inte inom röran eller politiken på heltid.

Ola Berg sa...

Det ÄR massavlyssning, och den sker i den stund FRA eller någon annan bereder sig tillgång till trafiken genom de sk "samverkanspunkterna".

Det borde vara enkelt. Jag och en kompis kommer överens att skriva till varandra. Vi anlitar en internetoperatör att skicka signalerna mellan oss. Ingen annan har med det att göra.

Ola Berg sa...

Tor sa: "Det finns vissa IT-säkerhetsvinster,"

Nä. Det finns faktiskt inte en enda IT-säkerhetsvinst med upplägget i lagförslaget.

Eller har jag missat någon?

Anonym sa...

Jag blev upprörd när jag läste ditt förra inlägg, men godtar naturligtvis din ursäkt.

Du har helt rätt i att vi måste ha ett kritiskt synsätt. Åsikter som inte är mainstream är naturligtvis tillåtna, och - anser jag - önskvärda. Detta för att det kan ske att alla snöat in på en tankebana.

Till sakfrågan: "FRA-lagen" tillåter FRA att spana. Så kallad "data mining", som de kommer bedriva, är enligt åtminsttone en undersökning inte särskilt effektiv (läs mer på http://scabernestor.blogg.se/2009/january/ytterligare-bevis-for-att-fra-lagen-ar-onodig.html). Dessutom är det möjligt att FRA snappar upp svenskars meddelanden. Tänk dig att de skulle råka få reda på vem som läckt om en skandal på FRA. Skulle de bara kasta det där, som lagen kräver, eller skulle de vidta åtgärder?

Martin sa...

Strongt att be om ursäkt, som sagt.

Men du duckar fortfarande flera relevanta frågor. Experter och forskare är eniga om att massavlyssning a lá FRA inte är effektivt varken mot traditionell terrorism, eller för att försvara mot "cyberterrorism" (dvs FRA kan inte på något sätt förbättra IT-säkerheten).

Så varför behöver vi FRA? Varför ska staten beredas tillgång till en kopia på allas privata och förtroliga kommunikation.

Syfte och proportionalitet. Så återigen: Eva, vad anser du vara syftet som ska uppfyllas med FRA-lagen. Varför behövs FRA:s massavlyssning?

Kalle sa...

Hej,

Sitter du på arbetstid och lobbar mot andra bloggare i politiska ärenden? Det är inte tillåtet att blanda politik och myndighetsutövande på det sättet.

Bengt Svensson sa...

Funderar över din gissning.
"Om" nu HAX skulle få betalt, varför i herrans namn då från ryssen?
Vad har dom för intresse av att investera i att driva Sverige i motsatt riktning från deras egna traditionella politiska synsätt.

Den mest intelligenta gissningen hade väl varit norrmännen. Dom tvingas att använda svensk kabel för merparten av sin kommunikation, nationell som internationell. Dom har gräns mot EU. Dom känner sig kränkta och har protesterat. Risken för industrispionage med delvis statligt ägande på bägge sidor. Traditionellt sett broderskapsländer utan Berlinmurar ... o.s.v.

Varför just ryssen?

Undrande sa...

Jobbar inte du för en statlig myndighet som önskar utnyttja FRAs tjänster? Intresset ljuger sällan.

Beelzebjörn sa...

Intressant vore väl att se vilka som står att göra en rent ekonomisk vinst på FRA?

Det finns säkerligen sådana, som indirekt gör grova pengar på att Internet blir 'säkrare'. Kolla vilken skada en sajt som t ex WikiLeaks kan orsaka näringslivet.

Jämför med vilka som riskerar att förlora ekonomiskt på FRA.

Jämför summorna.

Vill man se konspirationer, är 2000-talets begynnande krig mot yttrandefriheten alldeles utomordentligt spännande.

Jag instämmer - starkt att be om ursäkt, men för all del - ifrågasätt, om så bara för att provocera. HAX tål det, och vi andra med.

Eva sa...

Bengt och Beelzebjörn.

Nästa gång ska jag absolut hävda:
" att Stoppa FRA-lagen.nu är finansierad av den lede norrmannen - intresset ljuger inte."

Mycket roligare!

Mats sa...

Noterade att du tog bort min bloggkommentar där jag skrev om var du arbetade: Myndigheten för samhällskydd och Beredskap ( fd Styrelsen för psykoligiskt försvar).

Varför? Sker bloggandet på uppdrag av MSB?

Eva sa...

Jag har inte tagit bort någon kommentar "Mats". Men du kanske har blandat ihop alltsammans eftersom du är anonym? Läs min kommentar om den saken under nästa blogpost.