lördag, februari 14, 2009

Jan Eliasson drog fullt hus i Väsby

Jan Eliasson trollband 150 personer vid det möte som Socialdemokraterna i Upplands Väsby arrangerade i Folkets Hus, numera kallat Kulturhuset, under lördagen.

Jan spände över hela det internationella politiska fältet. Han kunde med det visa betydelsen av socialdemokratiska värderingar som riktlinje för ett uthålligt internationellt samarbete.

Han belyste valet i USA, sina personliga erfarenheter av Barack Obama, FN:s och EU:s roll för fred, utveckling och samarbete. Jan menar att de internationella organisationernas viktigaste uppgifter handlar om miljön, vatten, svält och bekämpandet av sjukdomar. Han berörde också frågor om integration och rasism och främlingsfientlighet.

Efter sin inledning gavs möjlighet till frågor där en mängd olika aspekter togs upp; Mellanöstern, Irak, Iran, Burma, Kongo, vad är viktigast för att lyckas med medling.
Med FN-stadgan i fickan och ett citat av Dag Hammarsköld belyste Jan också hur viktigt det är att vi använder orden rätt i allt politiskt arbete.
.
Gästbloggade: Leif Berglund, opposition(s)råd, Upplands Väsby
.
.
.
PS: Nyligen gästade Göran Greider Bibliotekets vänner, fullt hus då också, drygt 100 deltog.
.
Nästa möte att hålla reda på, förutom socialdemokraternas 100-årsjubileum den 14 mars, är:
.
28 mars, då man kan träffa både Åsa Westlund och Göran Färm, två av våra kandidater till EU-parlamentet. Samtidigt får du chansen att delta i workshops som handlar om EU-frågorna, en bra chans att lära sig lite om EU under lättsamma former.
.
Håll utkik och välkommen. Naturligtvis behöver du inte vara medlem i socialdemokraterna för att delta.
.
Missa inte chansen! Träffa begåvade Åsa Westlund, som representerar Stockholms län, (näst yngst i EU-parlamentet) och Göran Färm som kommer från Norrköping.
.Andra bloggar också om: , , ,

Inga kommentarer: