tisdag, januari 13, 2009

SJ två veckor sent.

Jag har förmånen att jobba på en arbetsplats som är utlokaliserad, åtminstone delvis. Utlokalisering anses gynna utveckling och tillväxt i andra delar av landet än Stockholm, och det stämmer säkert. Men då måste man kanske fundera över möjligheterna för de människor som bor, färdas till och arbetar i denna mer eller mindre lantliga idyll.

Häpet inser jag att den allra första dagen i denna en av landets viktigare myndigheter (ja, jag tycker ju det...) så har SJ helt enkelt ställt in alla X2000-tågen för vinterförvaring eller något. Redan tidigare tyckte jag två tåg om dagen i vardera riktningen var småsnålt. Nu går bara två X2000 tåg per dygn och de går båda två i riktning mot Stockholm, inte mot utsocknes bygder.

Nu är det inte en av landets minsta hålor jag talar om. Det är residensstaden i Värmland, Karlstad, och jag kan avslöja att trots den usla servicenivån är tågen fulla varje dag av människor som pendlar från Stockholmstrakter och Mälardalen mot Karlstad.

Det tar ungefär lika lång tid att åka med Intercitytåget som det tar att köra bil, kanske rentav längre förresten, det beror på körstilen. Tre timmar drygt.

Det vill säga om tåget kommer i tid, och det gör det inte. Dessutom har SJ återfallit till att förpacka oätliga smaklösa degbitar de kallar för smörgåsar, förpackade i plast. Drickes med lankigt kaffe i pappmugg. Man känner sig som ett barn på nytt.
- Tyvärr jag tar inte kort, bara kontanter. Jag har inte fått den utbildningen ännu (!), meddelade tågvärdinnan eller vad det heter nuförtiden när man kör med kaffevagnen i gistna gamla tåg.


Igår åkte jag med fakirtåget 6.30, som kom försent, och bjöds då på en kopp kaffe i pappersmugg som nån slags kompensation kantänka. Mackan fick jag betala - kontant - och det hör till pjäsen att jag åkte förstaklass eftersom jag hade tänkt arbeta på tåget.
Ljuset i kupéen så svagt att jag inte kunde läsa. Att få upp datorn på det rackliga bordet ett äventyr, ingen ström och defintivt ingen internetkontakt. Ingen mobiltelefonkontakt heller för den delen.

Tre timmar med tåg kan, om man har internetaccess, ström, eller åtminstone ljus, så man kan läsa även när ögonen är plågsamt skumögda - vara en tillgång.
Jag längtar efter flyget. Tåg är bortkastad tid.

"SJ SJ gamle vän
Festligt att du lever än
Men du ser rätt krasslig ut
Snart hörs ditt sista tjuut"
(Som Stefan Demert sjöng redan när jag var barn. 1971. Känns rätt aktuell.)

- Du ser ut som du varit med om en näradöden-upplevelse meddelade mitt ressällskap och det kändes ju verkligen som ett I-landsproblem att gnälla över mjölktåget i jämförelse all världens eländen.
Vi ursäktade SJ - lite - unisont och påstod till varandra att SJ nog tagit in sina X2000 till reparation.

Så jag tog och kollade upp det där med X2000-tågen och insåg att inte bara hela maskinparken med X2000-tåg är minst två veckor försenade, utan även SJ:s experter, servicebilar, kraftåtgärder och löften.

Till årsskiftet skulle det ha varit lappat och klart.
Som sagt. Tågen är inte som vi trodde en halvtimme sena, utan två veckor och en halvtimme sena. Minst.


Men jag undrar stillsamt: Hur kan fullsatta tåg slita mer på räls och maskiner än tomma tåg? Det låter på SJ som om det vore oss passagerare det var fel på, vi kanske väger lite för mycket nu efter julmaten och hoppsan - då kommer tåget försent igen!


Detta är SJ:s pressmeddelande i sin helhet från november 2008. Det känns som en saga. Det kan bero på att det är det också.
"Ett team av reparatörer följer med varje tåg"... Pyttsan, det tror jag det, eftersom tåget står på verkstaden.


"Pressmeddelande 2008-11-14
SJ och Banverket tar krafttag mot förseningar på X 2000
Eftersatt infrastruktur, trängsel på spåren och trasiga tåg gör att punktligheten för X 2000 har nått en oacceptabelt låg nivå. SJ och Banverket inför nu med omedelbar verkan ett kraftfullt åtgärdsprogram för att öka punktligheten.
– Vi lever inte upp till våra kundlöften på X 2000-avgångarna. För oktober månad är punktligheten cirka 60 procent. Det betyder att fyra av tio tåg kommer för sent - det är helt oacceptabelt. Nu sätter vi in alla resurser vi har för att komma upp i en godtagbar nivå under första kvartalet 2009, säger Jan Forsberg, vd på SJ.

SJ har haft en oerhört positiv och glädjande resandeutveckling. Den årliga snittökningen har legat på 10 procent de senaste åren.
– Fler avgångar med fler resenärer och förlängda tåg har slitit hårt på X 2000-tågen. Det har lett till olika tekniska problem som försämrat punktligheten det senaste året, säger Jan Forsberg.
Underhållet av det svenska spårsystemet har inte hållit samma höga takt som trafikökningen. Därför är det nödvändigt och positivt att åtgärdsprogrammet genomförs i direkt samarbete med Banverket.
– När en kund som SJ får problem inom ett av sina viktigaste trafikområden måste vi som leverantör bli ännu bättre. Vi jobbar tillsammans med SJ på flera nivåer för att effekterna av problemen ska bli så små som möjligt, säger Björn Östlund, chef för Banverkets leveransdivision.
Här är de viktigaste punkterna:
• Samtliga X 2000-tågsätt tas löpande in på verkstad för genomgång och åtgärder. Detta ska vara klart till årsskiftet. I dag är elva av 40 tågsätt åtgärdade
• En expertgrupp inkallas till verkstäderna i Hagalund. Den planerar, styr och kontrollerar alla underhållsåtgärder på tågen
• Felrapporteringen förstärks. Varje tåg kontaktas längs spåret för att ge en statusrapport. Nya fel åtgärdas omedelbart
• Servicebil finns på plats i Göteborgsområdet för att snabbt kunna åtgärda akuta problem
• Kraftfulla krav ställs på underleverantörerna för att jobba ikapp eftersläpande underhåll
• Ett team av reparatörer medföljer dagligen på utvalda X 2000-avgångar för att avhjälpa eventuella uppkomna fel på tågen
• Banverket ställer en riksoperativ samordnare till SJs Rikslednings förfogande
• Banverket förstärker sin trafikledning för att snabbare kunna åtgärda trängsel och därmed öka punktligheten
• Banverkets berörda driftcentraler har ett särskilt fokus på X 2000-tågen under varje resa
• Banverket och SJ har veckovisa avstämningsmöten för att säkerställa att åtgärderna är tillräckliga
• Flera åtgärder kommer att presenteras inom kort

SJ räknar med att de extraordinära åtgärderna, utöver löpande underhåll, kommer att kosta 50 miljoner till och med första kvartalet 2009. SJ utgår från att underleverantörer kommer att stå för en del av den summan. De närmaste åren kommer SJ att investera ytterligare 500 miljoner kronor för att säkerställa driften av X 2000-tågen på lång sikt.

Inga kommentarer: