söndag, november 02, 2008

Ordlista för den som vill hänga med

Finanskris:
Finanssystem som har förbrukat sitt förtroendekapital.

Mosbricka:
Åtgärder mot arbetslösheten


Mos(s)bricka:
Socialdemokratiska- och miljöpartigemensamma åtgärder mot arbetslösheten


Krispaket:
(tomt)


Jobbavdrag:
Varsel


Nyföretagande:
Bemanningsföretag som tar över jobb i verkstadsindustrin


Friskola:
Vinstdrivande företag som saknar skolkurator


Nyföretagande (2):
Doris Larsson, 58, som startat Hemtjänstservice HB som städar på det kommunala vårdhemmet.

Kund
Medborgare. Kunderbjudande ersätter begreppet medborgarperspektiv och kundnytta ersätter orden vård, skola och omsorg.

Medborgarpanel
72 slumpvis valda medborgare varav en är kommunalråd får bestämma lite genom omröstning på internet.

Parlamentarisk demokrati
Begrepp tillhörigt de ej levande språken (jfr latin)

Stekare
Förortsgrabb med pengar och långt flottigt hår

Kids
Förortsgrabb utan pengar med långt tovigt hår

Inga kommentarer: