söndag, november 30, 2008

Moderat snubbel i kvoteringsfrågan

Kvotering fungerar - se bara på Norge. skrev Claes Borgström som spås bli jämställdhetsminister i en framtida s-regering i en debattartikel i Expressen, den 26 oktober 2008.

"Kvotering är helt fel väg
Debattartikel i Expressen signerad jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp), 27 oktober 2008.

Per Schlingmann "utesluter inte kvotering" efter att ha "hämtat inspiration från Norge." (TV4). Moderat partisekreterare 29 november 2008.

Det förefaller som om moderaterna nu tänker försöka upprepa tricket att lura i folk att partiet är ett slags socialdemokraterna, fast lite ljusblå i kanten, den här gången i jämställdhetsfrågor.
Och som vanligt hänger inte folkpartisterna med i svängarna.

Vad regeringen och näringslivet faktiskt gör åt jämställdheten går i den motsatta riktningen:

" Enligt SIS Ägarservice är andelen kvinnor i de börnoterade bolagens styrelser 18,2 procent 2008. Bland de större bolagen ses en liten ökning till 23,2 procent i år, medan det är sämst ställt i de små börsföretagen. Där är andelen kvinnor bara 15,7 procent.
Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har skyldigheten att vidta konkreta åtgärder på jämställdhetsområdet minskat drastiskt. Utvecklingen är oroväckande. Regeringen har sänkt kraven på arbetsgivarens ansvar vad gäller upprättande av jämställdhetsplaner, lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner."

Citatet ur Borgströms artikel, han brukar ha ordning på siffror och fakta.

Per Schlingmann pladdrar alltså, mot bättre vetande, om feminism och den moderatledda regeringen har fattat beslut som försämrar jämställdheten i samhället. Klyftorna ökar på alla håll, även i detta avseende.

Med det sagt, jag måste tillstå att kvoteringsfrågan inte är alldeles enkel.
Jag är feminist. För jämställdhet. Motståndare till institutionaliserade orättvisor och dit hör defintivt det faktum att andelen kvinnor på chefspositioner, i bolagsstyrelser och så vidare är uppseendeväckande låg.
Läs mer på Jämos hemsida om du vill ha mer fakta - här en rapport från i fredags om att fyra av fem arbetsgivare har brutit mot jämställdhetslagen när de satt löner etc. Det finns mängder av exempel.

Att vi har en någorlunda jämställd fördelning numera i politiken är förvisso inte bara resultatet av upplysning och förändrade attityder - det är resultatet av kvotering inom flera riksdagspartier.
Men med kvotering fick duktiga kvinnor chansen att komma fram, inte minst i mitt eget parti socialdemokraterna är det så. (I vår kommun, innebar den där kvoteringen att kvinnor fick stå tillbaka eftersom vi hade ett omvänt förhållande hos oss - större andel duktiga kvinnor på ledande poster än män.)

Den vanligaste invändningen mot kvotering i företagsstyrelser är att kvinnor aldrig ska väljas för sitt köns skull, utan för sin kompetens. Att det alltså handlar om att bearbeta attityder, sprida kunskap, lyfta fram förebilder, bygga nätverk och stänga herrbastuklubben.
Den vanligaste motiveringen för kvotering är att kvinnor aldrig får chansen att ens visa att de har den kompetensen eftersom könsmönster, nätverk och korridorsnack stänger ute kvinnor från att överhuvudtaget komma ifråga. De män som beslutar känner inte till dessa kvinnors existens, och de förstår inte heller subtiliteter som språk, gruppdynamik och liknande som påverkas om enkönade miljöer förändras till flerkönade.

Jag tror faktiskt på både och. Både kvotering i steg och attitydförändringar.
Det går för långsamt och samhället skulle må väl av att ruskas om lite grand, kvotering kan fungera precis som det gjorde i politiken.

Att en enda kvinna - eller för den delen man i kvinnodominerade miljöer - skulle väljas "trots" att de saknar kompetens är inte bara naivt att tro, utan oförskämt mot de - mot oss - kvinnor som har valts för att vi kan något.

Jag tycker visserligen att integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni visar prov på osedvanlig okunnighet i dessa och en del andra frågor. När det gäller integrationsfrågor är hon katastrofalt naiv, men det har inte med könet att göra.
Okunnigheten sitter i andra delar av kroppen, nämligen knoppen.
Och möjligen i en folkpartistisk ovana att tro att med lite sång kan vi lugna massorna som protesterar mot främlingsfientlighet och våld, orättvisor och otrygghet. (Länken till ett klipp från 1990-talets början när Bildt och Birgit Friggebo mötte människor som protesterade mot hatbrott riktade mot invandrare.)

Så sjung, sjung:
"Dansa min docka
medan du är unger
när du blir gammal
så blir du så tunger
Dansa min docka
medan du är ung
när du blir gammal
så blir du så tung"


Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: