lördag, maj 17, 2008

En tanke till drabbade i Kina och i Burma


Bilden till vänster är en av de satellitbilder som USA skickat till Kina för att bistå i arbetet att skaffa sig en överblick av katastrofens omfattning.
Det röda är jordbävningsdrabbade områden. Bilden till höger hur det såg ut före.
.
I morse brast en fördämning i den jordbävningsdrabbade provinsen i Kina. Fruktansvärda scener skymtar förbi på nyheterna, men jag slås av kontrasten mot tillståndet i Burma:

Alla, även drabbade anhöriga som söker sina familjemedlemmar, har försetts med skyddshandskar och skyddsmasker för att hindra epidemier.

Mängder av soldater söker i ruinerna och bidrar nu med evakueringen.


Intrycket är att kineserna arbetar systematiskt, effektiv och välordnat. Det finns engagemang och medlidande och även om det behövs mer hjälp så är intrycket att det finns en vilja att få fram den hjälpen.


I Burma däremot ökar tragedin för varje dag på grund av juntans hänsynlösa attityd till enskilda människors liv:

De bilder jag nu hittar och som sipprar ut på bloggar och nyhetsbyråer är fruktansvärda. Det finns ingenstans, absolut ingenstans, att ta vägen. Människor och djur har drunknat. Mer kraftiga regn gör att det inte finns en torr fläck att söka upp. Vägarna är borta, och båtarna bortsopade, krossade, försvunna.

Huvudstaden - nej, den före detta huvudstaden, Rangoon - är praktiskt tagen övergiven av regimen. Överlevande som sökt sig in till staden och kloster, skolor eller andra byggnader har uppmanats att återvända till sina hembyar senast den 20 maj, annars...

Utanför Irrawaddy-deltat ligger en fransk båt med mat och förnödenheter och väntar på tillstånd att få hjälpa. Innanför, i deltat, flyter lik, mängder av lik. Stanken måste vara fruktansvärd för det är 30 grader varmt och fuktigt. Bilderna från tragedin trotsar all beskrivning.


Man saknar ord.

Gordon Brown, premiärminister i UK uttrycker det vi tänker:


" It is being made into a man-made catastrophe by the negligence, the neglect and the inhuman treatment of the Burmese people by a regime that is failing to act and to allow the international community to do what it wants to do. "

Inga kommentarer: