fredag, april 25, 2008

Rätt eller rättighet?

En nazistisk grupp hindrades av rektor från att sprida sin propaganda på en skola och nu har justitiekansler Göran Lambertz gett nazisterna rätt och rektor fel, rapporterar SvD.

Rektor lutar sig på skollagen, som väldigt tydligt i första kapitlet säger att skolan vilar på en demokratisk värdegrund. Nazismen är antidemokratisk och antihumanistisk förutom ett antal andra värdegrundande principer den strider emot som exempelvis rätten att yttra sig, att tycka som man vill eller att mötas i frihet och samtal.

Yttrandefriheten och mötesfriheten är och ska vara stark i Sverige, men den rättigheten kan inte blandas ihop med rätten att bedriva politisk upplysning i skolan.

Den där typen av sammanblandning sker oavbrutet i den politiska debatten. Det är ingen mänsklig rättighet att äga sitt boende, men väl att bo. Det är en mänsklig rättighet att ha mat för dagen, tillgång till sjukvård och för barn att gå i skola, men inte att äta gåslever, lyfta brösten och lära sig spela ukulele.
Det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att sprida propaganda i skolan heller, men väl rätt att tycka.
Man förvånas över att justitiekanslern inte ser skillnaden.

Men möjligen bör lagen tydliggöras då. Nazism och annan antidemokratisk har inte i skolan att göra. Om den (skulle) förekomma under en eller annan religiös täckmantel skulle Skolverket stänga skolan därför att det säger lagen.

JK:s beslut är helt obegripligt. Kan man JK-anmäla JK?
Och rektor som hamnar i ett moment 22, hur han än gör bryter han mot lagen - jag hoppas ryggraden, hjärtat och hjärnan fortsätter att gå i takt där.

Apropå ord som rätt och rättighet, sade en vän häromdagen något om valfrihet:
- Jag tycker bättre om kvalitet och valmöjlighet än privatisering och valfrihet.

Här i Upplands Väsby innebär borgarnas så kallade valfrihet att de nu hindrar kommunen från att öppna en förskola på östra sidan där det finns 12 varav 10 privata idag.
För att öka konkurrensen och mångfalden har vi socialdemorkater krävt att kommunen ska få lägga bud också på den nya förskola som behövs i Sanda.

5 kommentarer:

Tedurur sa...

Detta skulle du aven saga om beslutet hade gallt en rektor som stoppade kpmrl eller nagon anna vanster extrem grupp?

Skramande att sossarna fortfarande tror att det basta sattet att komma till ratta med idioter som ND (och dyl totalitara foresprakare) ar att tiga i hjal dem. Vissa lar sig visst aldrig

Morfar Lasse sa...

Nu har du rätt igen Eva. Din tidigare kommentator har troligtvis inte förstått innehållet i dina tankar om skillnaden mellan yttrandefrihet och "utbildningsfrihet".

Rätten om vem som har rätt "att upplysa och utbilda" finns fortfande hos Skolverket. Finns det ett "nej" ifrån verket, ska det inte ges lokalt. Det står beskrivet i förordningen.

Norah sa...

JK kan fällas utifrån förvaltningslagen. Det är enligt förvaltningslagen inte tillåtet för någon förvaltare, utsedd eller anställd, inom det offentliga att gå emot Grundlagen och de Mänskliga Rättigheterna.

Förvaltningslagen säger i klartext i sin tredje paragraf:
3§ Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Lag(2006:306)."

Den senare lagen (2006:306) som ger ändringen i §22 till:
"22a §3 Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller
dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 §
första stycket 5."

I klartext betyder detta att JK:s beslut kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol då JK inte tagit hänsyn till Förvaltningslagens 3§!

Läs gärna min egen blogg:
http://blogg.expressen.se/norahs-funderingar/

Inger E (Eleonora)

Anonym sa...

Jag tycker det här är komplicerat. Skolan måste värna allas lika värde och motverka alla typer av diskriminering. Samtidigt ska inte rektorer godtyckligt få stoppa vissa partier bara för att de personligen ogillar partiets politik. Inte heller är det acceptablet att tex stoppa sd för att vissa elever hotar med våld mot dem. Då är det inte sd som ska stoppas utan de elever som hotar. Sedan är det en annan sak att jag tycker sd är ett obehagligt främlingsfientligt parti.

Och ska man hålla rent då får man faktiskt vara konsekvent.

Många skolor bjuder in homofientliga kristna och muslimska samfund. De framför budskapet att de accepterar homosexuella om de byter till att vara heterosexuella. Det är ungefär som när högerpopulister säger att de accepterar invandrare om muslimerna blir kristna och assimilerade till den svenska kulturen.

Så ja visst kan man stoppa "främlingsfientliga" partier hur man nu ska definiera det, men då får man också stoppa "homofientliga" grupper som inte heller det är entydigt definierat.

För det är väl inte så att du accepterar intolentans om vederbörnade säger amen efteråt. Då hade alltså nationaldemokraterna varit acceptabla om det varit ett religiöst samfund istället för ett parti.

Din jämförelse med religiösa friskolor haltar något eftersom granskningen av dem gäller vilket budskap de själv för ut. Vad jag vet är det inte någon skola som för ut själv nd:s budskap på lektionstid för då borde de givetvis bli av med sitt tillstånd.

Tyvärr är politiker inte så konsekventa. Och många tycker man ska hålla rent åt högerextremister men inte åt vänsterextremister. Ska skolor förbjuda kommunistiska partiet att besöka skoloran? Hade någon stoppat dem med hänvisnng till att de är för "proletariatets diktatur" vilket inte är förenligt med skolans demokratiska värdegrund hade många till vänster gastat om att skolan ägnar sig åt censur.

Nej, försöka skapa konsekvens. Visst ska skolan kunna stoppa extremister, men man bör hellre fria än fälla. Och partier som är med i kommunfullmäktige i kommunen ska givetvis inte få bli stoppade. Hur förenligt är det med respekt för de demokratiska valen?

Bengt Held
Liberal

Eva sa...

Okey.

Jag är inte särskilt konsekvent men jag tycekr detn är skillnad på kommunism och för den delen fascism, och nazism.
Om det ska jag skriva en postning nån gång.
Jag tycker inte heller samhällsomstörtande partier utan demokratisk förankring på vänsterkanten har i svenka skolor att göra.
Gevär ska inte in på skolgården, det är vad det handlar om. ytterst.