söndag, april 20, 2008

Partidistriktet 2.0 och Kamikazegruppens fortsatta arbete

Stockholms läns partidistrikt 2.0 kan verka som ett lite flummigt dokument vid första anblicken eftersom det ju egentligen handlar om kommunikation.
Hela dokumentet finns på hemsidan, Stockholms läns partidistrikt, via http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Partidistrikt/

Kamikazegruppens delrapport pekar på behovet av en mer snabbfotad, samordnad och mångfacetterad organisation och nu blir det så också. Hur, det avgör varje arbetarekommun, men att har nu kongressen enats kring.

Ur den fantastiska debatten på seminariet före kongressens beslut fiskade jag upp en replik som åskådliggör exakt vad det handlar om:
- Oj då. Jag hade ingen aning om att vi brutit mot stadgarna i mer än tio år...
Verkligheten ändras. Vi har en tendens att hålla fast vid de gamla kartorna trots att terrängen är det som gäller.

Nu är det kavla upp ärmarna och tillsammans med partistyrelsen och med Stockholms stad jobba stenhårt för att återvinna Stockholmarnas förtroende.
Samordning. Utveckling. Mångfald. Och en tydlig politisk plattform för Stockholmsregionens bästa.

Öppna måste vi vara och framtidsinriktade. Men framförallt ett parti med företrädare man känner igen sig i, som man kan identiifera sig med och som förstår hur människor i Stockholmsregionen har det.

Solidaritetsbegreppet kan man utveckla och förnya, därför att solidaritet - den svenska modellen - ju faktiskt omsluter och omfamnar allas äventyr. Det handlar inte om en slags tyckasyndommentalitet, utan att mina barn och andras ungar ska ha en bra skola, bra sjukvård, jobb och bostad när de blir större och trygg omsorg på ålderns höst. Samt att bussen, pendeltåget eller tunnelbanan kommer i tid och att man har råd att åka med den eller gå på en teater, ett museum och på fotbollsderby.
Helt enkelt att politiken kan göra skillnaden som ger varje människa en möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Kamikazegruppen är den skämtsamma smeknamnet på en arbetsgrupp som distriktsstyrelsen för socialdemokraterna i Stockholms län tillsatte efter förra kongressen våren 2007 med den klumpigare beteckningen "Öppen och modern-gruppen".

- Jasså, är det du som fått det där kamikazeuppdraget, fick jag höra i min roll som sammankallande i början och det berodde på just den spridda insikten att kommunikation inte är möjlig utan en fungerande organisation.

Eftersom kamikaze ursprungligen betyder ungefär att välta schackbrädet för motståndaren (gudomlig vind) än något som har med självmordsuppdrag att göra, så kändes namnet ändå relevant.
Kamikazegruppens uppdrag är att - i bred samverkan - utveckla metoder för att långsiktigt påverka bilden av socialdemokraterna i Stockholms län. Det arbetet går nu över i en mer producerande fas.

Från början bestod gruppen av följande medlemmar; Ann-Christin Furustrand, Johanna Graf, Anders Lindberg, Mats Lindström, Bjarne Isacsson (som hopppat av pga tidsbrist) Anders Selin, Elin Nordmark och den eminente Jonas Nygren som huvudsekreterare, och utan honom hade arbetet stannat vid pladder. Han gör verkstad av det gruppen arbetar med.

Nu har den utökats med ett tiotal medlemmar till; Stefan Svensson, Peter Andersson, Magnus Ljungkvist, Clara von Otter, Katrine Kielos, Maria Strandberg, Anna A Forsberg, Marie Linder.
Alla representerar bara sig själva, men kontaktnätet och kompetensen är det verkligen inget fel på. Två har dessutom ett extra uppdrag att ifrågsätta allting, våra egna djävulens advokater.

16 i gruppen idag, min gissning är att vi knyter till oss ett antal ytterligare när vi nu går in i nästa fas av arbetet som handlar om att genomföra den nu beslutade organisationsutvecklingen, kasta oss på allvar över metodutvecklingsfrågorna och få till en samlad, bra, samordnad och vidöppen kommunikation.

Framtidsinriktad. Öppen. Stockholmsvänlig.

Och med fokus inte på 2009 års valrörelse som börjar nu, inte ens 2010 eller 2014 - utan snarare 2018.

Inga kommentarer: