söndag, mars 09, 2008

Rapport från årsmötet

Bra möte, helt enkelt.
Glad debatt. Inga sura miner och dessutom höll Vanja Edwinson en alldeles lysande föreläsning strax före årsmötet om Kvinnliga pionjärer i arbetarrörelsen.

Vi har tur i vår arbetarekommun för vi får lov att låna Bertil Johnsson som ordförande på årsmötena.
Hans lugna, trygga och erfarna klubbföring hanterar de mest ystra diskussioner problemfritt.
Fullsatt i Stallet, det var skojigt och dessutom är Stallet en undebar lokal att vara i.

Sen var det kalas. Också det med trevlig stämning. En bit mat, en bit musik med Danne Karlsson som är så professionell allsångsledare, och med Leif Berglund som lekledare.

En sak är säker, med en sån start på det nya året torde resten gå som en dans!
Nej förresten, vi har en hel del att brottas med - men utgångspunkten är en öppnare, gladare stämning, med fler aktiva och nu går vi in i verksamhetsåret med nya arbetsformer att fortsätta utveckla.

I Upplands Väsby arbetarekommun lägger vi allt fler konkreta arbetsuppgifter i mindre grupper, vilket gör att fler kan delta i just de saker man tycker är roliga.
Det är min tro att vi kan komma längre så!

Anders Johansson avgick ur styrelsen vilket beror på att han fått mer att göra i jobbet. Men han fortsätter att ansvara för Tankesmedjan, möten tre gånger per termin ungefär med fri debatt kring allt mellan himmel och jord. Jacob Gustafsson ersätter honom.

Sara Norberg som just avgått som ordförande för SSU i Upplands Väsby kommer in som ny internationell sekreterare.
Och Erik Hultqvist som valts till ny ordförande för SSU, rekordung sådan, kommer förhoppningsvis kunna bidra även han med en del förnyelsearbete. Tre unga att räkna med.

Förutom valen fattades de sedvanliga årsmötesbesluten men verksamhetsplanen går nu ut på remiss för synpunkter. Den 10 april har arbetarekommunens styrelse ett möte och då vore det bra om synpunkter kommit in så styrelsn kan sammanställa ett slutligt förslag att beslutas på medlemsmötet som är i slutet av april.

Inga kommentarer: