lördag, mars 01, 2008

På vidderna

Det riktigt vackra har alltid någon sagt. Just därför tål det att sägas igen.
Så fort jag har ärende på fjället nås jag av klangerna från Per Gynt. Det finns ingen som jag känner till som kan beskriva fjällets mäktighet så som Ibsen. Denna gång ett nytt fjäll och nya vidder, Kittelfjäll i dalgången söder om det mer berömda Tärnaby, men inte mindre storslaget och med Marsfjällen som knockoututsikt på vägen hem i strålande sol.
Bilder kommer.

Ibsen har även sagt:
Tag från en vanlig människa hennes livslögn, och du tar också från henne lyckan
Eller detta:
Mer än livet, mina herrar, är en dröm som ej fick liv.

Vad är väl ett sportlov på fjället om inte just en dröm som fått liv, en liten livslögn om det storslagna, som stärker och ger energi för en lång vår?


Ur På Vidderna

Nu skræppen over ryggen slængt,
og riflen ladt i hånd,
og spjeldet lukt og døren stængt
med tap og vidjevånd;
så indom til min gamle mor
i stuen nærmest ved, -
et håndslag til farvel, - et ord, -
"jeg kommer hjem så snyg jeg foer, -
og indtil da - Guds fred!"
....

Det går i galop, men se, der blev
de borte ved kirke-svingen.
Mit væneste minde, i lykke lev!
Nu bytted jeg bort mit sidste stev
for et højere syn på tingen.
Nu er jeg stålsat, jeg følger det bud,
der byder i højden at vandre!
Mit lavlandsliv har jeg levet ud;
heroppe på vidden er frihed og Gud,
dernede famler de andre.

Första och sista raderna i På Vidderne av Henrik Ibsen
Länk till hela dikten.

En översättning skulle väl kunna gå nåt sånt här:

Med säcken över ryggen slängd
och geväret lagd i hand
spjället i lås och med dörren stängd
med tapp och med videband

Tittade in till min gamle mor
i stugan närmast med -
ett handslag till farväl - ett ord -
"jag kommer hem såsom jag for
- och intill dess - Guds fred!"

...
Det går i galopp, men se att där blev
de borta - i kyrko-svingen:
mina vänaste minnen i lycka lev!
Nu byter jag bort min sista slev
För en högre blick på tingen

Nu har jag stålsatt mig, jag följer det bud
som bjuder i höjder att vandra.
Mitt låglandsliv har jag levat ut
Häruppe på vidden är frihet och Gud
Därnere famla di andra
-

Inga kommentarer: