torsdag, mars 06, 2008

Ordet är fritt


I en annons i Svenska Dagbladet igår morse utropar ett antal borgerliga privatpersoner att regeringen bör avgå och Maud Olofsson utses till statsminister.
Jag har ett bättre förslag. Gissa vilket!

Men varför annonserar dessa privatpersoner? Kan det vara så att uttryck som "teknokratiska akademiker" inte platsar å tidningarnas debattsida? Kan vara så.
Kan också vara de tio eländespunkter debattörerna räknar upp som utmaningar den nuvarande regeringen inte riktigt klarar av att hantera och det fantasifulla sättet att adjektivisera dessa bekymmer med ord som "the mother of all meltdowns" .

Som "den accelererande globaliseringen" eller de "expanderande miljö- och klimathoten", för att inte tala om "knappheten på kapital för entreprenörer allvarligt försvårar deras möjligheter att lyckas" "försvarskostnaderna galopperar" och "bostadsslum och ungdomsvåld förvärras".

En av författarna till debattartikeln är emellertid beredd att ta emot ett antal nobelpris närsomhelst eftersom han för Svenska Dagbladet på nyhetsplats avslöjar att han sitter inne med lösningen på alla dessa problem.
Eftersom han är företagare antar jag att han tänkte sälja den till högstbjudande! Det lär ju lösa problemet knappheten på kapital för åtminstone en entreprenör.

Inga kommentarer: