tisdag, februari 12, 2008

Smygsänkte kraven; lättare privatisera Stockholms vård


Jag tycker man bör uppmärksamma att den moderatledda landstingsmajoriteten den här veckan har ändrat reglerna för att privatisera vården i Stockholms län.
Förut ställdes kravet att en majoritet av personalen skulle vilja ta över.
Plötsligt, i fredags, ändrades reglerna. Inga formella politiska beslut har fattats, reglerna har bara ändrats till formuleringen "fördel om en majoritet är positiv" bland personalen.

Man får väl förmoda att den borgerliga majoriteten i landstinget med det ville lösa ett problem. Svenska Dagbladet ställde alltså frågan Varför? till Gustav Andersson (c), landstingsråd och fick svaret:
– Vi ska inte låsa fast oss i matematiska termer. Man får göra en bedömning av intresset hos personalen för att det ska bli en lyckad avknoppning.

Det handlade alltså om matematiska termer, inte om att rädda människoliv eller förbättra vården eller nåt sånt. Det handlade inte ens längre om det populära uttrycket "valfrihet".

Det handlar alltså om att system och privata lösningar är viktigare än att vi får ut mesta möjliga bra vård för skattepengarna. Gustav Andersson, Filippa Reinfeldt och de andra grabbarna vill ta ifrån mig friheten att välja vårdformer i landstingets regi. Fru Reinfeldt förresten, är det inte hon som ska svara på Svenska dagbladets fråga?

Jag försöker hänga med i den borgerliga logiken men det är verkligen inte enkelt.

Marknaden snedvrids
Om man nu tycker att marknaden ska sköta vård, skola och omsorg, borde man då inte se till att marknaden gör det? Det betyder alltså upphandling, fasta spelregler och ingen ska få en marknadsmässig fördel. Ändå delar man ut skattebetalarnas egendom i det som kallas avknoppning och då uppstår ju en snedvridning.
Jag menar så här:
I Upplands Väsby har företaget Vittra etablerat en skola. De har byggt ett skolhus, anställt lärare, byggt upp verksamhet och rekryterat elever. De har betalat investeringen. Nu får de konkurrens i samma kommun av skolor och förskolor som får en fungerande verksamhet för småsummor.
600 barn i sju daghem, 120 anställda - för 600 000 kronor!

På vilket sätt är bidrag bättre än försäkringar?
Om man nu tycker att bidrag är ett gissel så kan fundera över varför man tvingar ut folk från försäkringssystemen, som ju a-kassan, sjukförsäkring med mera är, och in i kommunalt betalda bidragssystem socialbidrag. Och sen toppar med att införa ett vårdnadsbidrag?
Hur fungerar logiken där?

Valfrihet gäller inte alla
Ett exempel till på borgerlig logik. Valfrihet. Frihet att välja.
Det är vanligt moderat motiv till privatiseringar. När till exempel den moderatledda majoriteten i Upplands Väsby delade ut sju förskolor (av åtta) till en, privat ägare, en tjänsteman på skolförvaltningen, så kallas det för valfrihet trots att de föräldrar som har barn i centrala Upplands Väsby numera inte kan välja kommunalt dagis.
En långtidsarbetslös eller en sjukskriven som plötsligt bedöms ha "viss" arbetsförmåga ska nu pressas att ta jobb, exempelvis genom att tvingas flytta. För arbetslösa och för sjuka är alltså valfriheten inte viktig. Det är för oss som har jobb, bor i storstad, har råd att äga bostad som valfrihet är viktig.

Nu är det så att jag faktiskt inte tycker skola, vård och omsorg ska vara föremål för marknaden, och det av ett mycket enkelt skäl. Behovsdriven verksamhet kan aldrig vara en marknad. Marknad handlar om tillgång och efterfrågan.

Var kommer skolans vinst ifrån
Profit på behov kommer alltid vara profit på skattemedel eller gemensamma medel eller den starkes profit på den svage. Alltid och utan undantag kommer det att vara så om man nu tänker efter lite.
Om nu marknaden beslutar sig för att det är så oerhört lönsamt att driva skolor att de kan göra det med vinst borde man vara en smula misstänksam tycker jag. Det är våra skattepengar, den där vinsten kommer från skattepengar.

Mellanskillnaden består i; färre dyra lärare, det vill säga färre lärare med behörighet.
Färre kuratorer, därför ökar kön till barn - och ungdomspsykiatriska mottagningar.
Nu senast börjar det komma larm från de kommunala biblioteken att barn i friskolor länsar bokhyllorna, eftersom många friskolor saknar eget skolbibliotek.

Skattebetalarnas pengar. Men vinsten betalas av barnen.
Det är inte bara slarvigt, det är ekonomiskt vansinne och ett svek mot barn och föräldrar.

Våg av skolnedläggningar väntar
I Stockholm, Göteborg och Malmö ligger rekordmånga ansökningar att starta nya skolor, friskolor. Det är samtidigt som barnkullarna minskar.
Gissa vilka skolor som kommer att stängas först? Jo, de skolor som vi med skattemedel har betalat, och då har man ju fråntagit barn och föräldrar på just den skolan valfriheten, möjligheten att välja en kommuanl skola nära hemmet.
I Stockholms stad handlar det om något dussintal skolor.

Frågan är hur länge vi har råd med den borgerliga logiken. Ekonomi kan de inte. Lyssna kan de inte. Och aldrig har jag sett en sån kallhamrad våg av cynism rulla fram som vi kan se just nu. Minskar privatiseringarna för att personalen i vården är emot den? Ja då ändrar vi reglerna så det inte längre krävs att personalen är för privatiseringen.
Är det bostadskö? Ja, men då inför vi marknadshyra så minskar kön eftersom ingen har råd att betala hyran.

Förlåt mig - jag hade fel
Jag har gått länge och klurat på detta med privata alternativ, friskolor, upphandlad hemtjänst, alternativa driftsformer i vården och så vidare. Min utgångspunkt var faktiskt inte negativ. Jag tycker att det där med system kanske man inte ska hänga upp sig på, eftersom det viktigaste är att vi tillsammans kan ge våra barn bra förskola och skola, se till att det finns bra försäkringar för varje omställning i livet och att vi kan erbjuda alla, rik som fattig, bra vård och bra omsorg på ålderns höst. Och se till att våra ungdomar kan flytta hemifrån, att de har råd med det.
Detta är fortfarande min grundsyn. Kvaliteten är viktigare än systemet.

Just därför har jag ändrat mig.

Kooperativa, alternativa, ickevinstdrivande driftsformer ja. Det kan vitalisera och bidra till utvecklingen. Men företag som profiterar på barn, sjuka och gamla, vilket alltså måste bli på bekostnad av kvaliteten, det är jag numera med stor bestämdhet motståndare till.

Detta ska uttolas på följande sätt.
Personal som tar över verksamhet och driver den utan vinstintresse, ska få chansen att genomföra en idé de tror på, men med väldigt tydliga kvalitetskrav. Vi ska kräva att varje skattekrona används klokt, att vi har insyn och kan garantera föräldarna att deras barn har det bra.

Den däremot som profiterar på barn, gamla och sjuka och delar ut våra skattemedel i vinster och utdelningar ...

Det handlar om ren anständighet. Man slösar inte med andras pengar. Särskilt inte de pengar som vi samlat ihop för att garantera våra barn likvärdig skola, bra förskola. Pengar som vi satsat för att få fram världens bästa sjukvård, och pengar som våra mor- och farföräldrar samlat i ladorna för att de skulle få en trygg ålderdom och vi barnbarn skulle få göra en utbildningsresa.

Man förskingrar helt enkelt inte skattemedel. Det är min moraluppfattning.
Hur ser din ut?
.
Bonus: PJ Anders Linders ledarkrönika Teknokraternas julafton i Svenska Dagbladet söndag för en vecka sen om en annan logisk härdsmälta som uppstått i Anders Borgs (m)excelark, förslaget att konfiskera de privata eller avtalade sjukförsäkringarna. ..."teorin har den lilla bristen att den saknar omdömesförmåga."
Och Göran Eriksson på nyhetsplats om samma fråga en vecka senare "Det går för fort. Magplasket med sjukförsäkringen är ett exempel på att regeringen inte klarar av att följa sin egen politiska strategi."
Sedan regeringen till slut tvingats backa. Igen.

Inga kommentarer: