lördag, februari 02, 2008

Rapport från medlemsmötet

Fullsatt i torsdags kväll i Susebo - igen. Och god stämning, bra och fri diskussion! Och liite för länge, vi slutade tjugo över nio. Skärpning krävde mötet och skärpning får det bli. Nästa gång slutar vi nio som vi har lovat varandra!

Nya gruppledare för socialdemokraterna i Upplands Väsby
Med fullkomlig enighet valdes två nya gruppledare nämligen Elin Stebel till vår gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden och Ali Kashefi i Tekniska nämnden.

Båda nomineras också till ersättare i Kommunstyrelsen, samtidigt som vi nominerar Ibrahim Abdullah till ordinarie, han har hittills haft ett uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.
Dessutom valdets Jakob Gustafsson in som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Elin Stebel har trots sin relativa ungdom varit med länge i politiken, drygt 10 år, och hittills under mandatperioden varit ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Hon efterträder Sabina Bernsköld som har flyttat till Norrköping med sin familj.
Ali Kashefi, 25, har inte så lång erfarenhet men är engagerad, ansvarsfull och snabb. Han har också tryggt stöd av den rutinerade Anna-Liisa Bergman i Tekniska nämnden. Ali efterträder Kristina Stolpe som har avsagt sig sina uppdrag för att koncentrera sig en period på sitt nya arbete.

Rådslaget
Sista handen vid första varvet av rådslaget upptog större delen av diskussionen sedan, med betoning på jobb, miljö och internationella frågor.

Upplands Väsby arbetarekommun valde ett annorlunda grepp. I rådslaget tänks många kloka tankar om jobben.
Vi skickar in en enda fråga. Bara denna:

400.000 människor har lämnat a-kassan som en följd av regeringens politik att höja avgifterna. När konjunkturen vänder riskerar många alltså hamna utanför arbetsmarknaden helt utan skydd, de kommer att gå från arbete till socialbidrag istället för via en omställningsförsäkring som a-kassan ju är.
Det är en tickande bomb för kommunerna också, och redan syns de tidiga spåren av detta, en ökning av antalet familjer som tvingas söka socialbidrag.
Vad gör vi åt detta?

På motsvarande sätt valde våra rådslagsgrupper att särredovisa ett par frågor de intresserat sig för lite extra, som nu har skickats in. Så småningom kommer de där synpunkterna att hitta på vår hemsida.
..
Rådslagets andra varv
Rådslaget går nu ett varv för bearbetning och återkommer sen till hösten, nu med synpunkter, frågor, förslag och så vidare invävda.
Samtidigt avslutas just nu även första varvet av Stockholms läns rådslagsgrupper, de nio arbetsgrupperna redovisar sina förslag som kommer ut i en eller annan form för synpunkter så småningom.

Den tionde gruppen, den som sysslar med bilden av socialdemokratin, har just avslutat första delen av sitt arbete som handlar om organisatoriska frågor, och har just spänt bågen för nästa steg och utökat gruppen kraftfullt med baktanken att ha bra förankring i fackföreningsrörelsen, gott samarbete mellan län och stad och samsyn på kampanjaktiviteterna.
Även den gruppen hotar att höra av sig så att alla ska kunna vara delaktiga ;)

Inga kommentarer: