lördag, februari 09, 2008

Politikerskolan startar idag med Anne-Marie Lindgren

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

Varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv och påverka det egna samhället. Frihet handlar både om frihet från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan för framtiden och om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, trygg gemenskap och möjlighet att styra sitt liv och välja sin framtid.

Denna människors frihet förutsätter jämlikhet. Jämlikhet innebär att alla människor trots olika förutsättningar ges samma möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt samhälle. Denna jämlikhet förutsätter rätten att välja och utvecklas olika, utan att olikheterna leder till underordning och klyftor i makt och inflytande över vardag och samhälle.


Frihet och jämlikhet handlar både om individuella rättigheter och kollektiva lösningar för att skapa det gemensamma bästa, som utgör grunden för den enskildes liv och möjligheter.


Människan är en social varelse som utvecklas och växer i samspel med andra, och mycket av det som är viktigt för den enskildes välfärd kan bara skapas i gemenskap med andra.


..


Jag ville bara påminna om att vissa saker har faktiskt formulerats. Väl. Det gäller viss dikt, viss prosa.

Men också tänkta tankar.

Anne-Marie Lindgren författade raderna ovan.

Hon brukar kallas för socialdemokraternas chefsideolog och det är inte utan anledning.


Idag lördag klockan tio kan man höra henne föreläsa om den texten och andra texter i ABF:s lokaler, Optimusvägen 12A i Upplands Väsby, (7 minuters promenad från pendelstågsstationen) när vi nu startar vår populära Politikerskola för fjärde gången.


Skolan är öppen för alla.

Tre lördagar varje termin kör vi med de bästa föreläsarna. En grundlektion i politik, ekonomi och annat viktigt, perfekt för den som sysslar med samhällskunskap eller är intresserad av sin samtid.


Nej. Man måste inte vara partimedlem eller bo i Upplands Väsby. Man behöver inte ens vara särskilt sympatiskt inställd till socialdemokraterna. Du är välkommen i alla fall. Och kan du inte nu, kanske du kan nästa gång.


Idag lördag den 9 februari
Klockan 10-13
ABFs lokaler på Optimusvägen 12A i Upplands Väsby.
Välkommen - vi ses där!

---


Texten?

Ja det är inledningstexten till socialdemokraternas partiprogram.
Anne-Marie Lindgren skrev den.
Men idag föreläser hon med utgångspunkt från den bok hon skrivit tillsammans med Ingvar Carlsson, Vad är socialdemokrati?

Just nu känns den frågan fruktansvärt aktuell.

Den som vill höra mer om Anne-Marie Lindgrens senaste bok, Systrar Kamrater! borde passa på att komma till Stallet den 8 mars, för på internationella kvinnodagen har vi bett Vanja Edwinsson berätta om arbetarrörelsens (okända) kvinnliga pionjärer.

Ett partiprogram är förresten ingen dussinvara. Det är texter som sakta nöts fram i oändliga långsamma processer, men pennorna har hållits av mästare - Per Albin Hansson och Gustav Möller, Ernst Wigforss, Tage Erlander och givetvis Olof Palme och Ingvar Carlsson har alla påverkat partiprogrammens val av ord och betoning på bestående sätt.

Orden vägs på guldvåg. Varje ord har en betydelse som stavelse för stavelse förklaras, långsamt, omständigt, nästan poetiskt.

Det påminner om en passus ur 100 år av ensamhet, Garcias roman om en by som glömde, den, där en bonde vaknar om morgonen och finner en lapp på kon där det står:
"Detta är en ko. Av kon får man mjölk. Mjölken häller man i kaffet."

Det första partiprogrammet skrevs 1897 av Axel Danielsson, för 110 år sedan alltså, och i nära samarbete med Branting som företrädde en starkt socialistisk men inte revolutionär, aldrig det, linje.
Grunden för den demokratiska socialismen är icke revolutionär. Utan:
"Socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier därigenom,
att den vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och genomföra arbetareklassens sociala frigörelse, till betryggande och utveckling af den andliga och materiella kulturen."

Därefter har partiprogrammet skrivits om åtta gånger, det senaste 2001, före det 1990 och före det 1975.

Politikerskolan i Upplands Väsby pågår från februari 2008 fram till hösten 2009 och avslutas med en studieresa våren 2010. Det kommer att bli 12 utbildningstillfällen, tre per termin. Dessa kommer att förläggas på lördagar mellan 10.00-13.00.

Vårens program:

Lördag 9 februari 10.00-13.00 Vilka värderingar är det som styr samhället idag? Föreläsning med Anne-Marie Lindgren, utredningschef på Tankesmedjan.

Lördag 5 april 10.00-13.00 Hur påverkar klimathotet din vardag? Föreläsning med Krister Nilsson, f.d. statssekreterare på miljödepartementet.

Lördag 10 maj 10.00-13.00 Så fungerar din kommun Föreläsning med Leif Berglund, oppositionsråd (s) och Björn Eklundh, kommundirektör.
ANMÄLAN 08-590 824 02, fax: 08-590 802 03 eller e-post: sap.upp.vby@swipnet.se

VAR Optimusvägen 12A

ARR Socialdemokraterna och ABF

Inga kommentarer: