onsdag, februari 20, 2008

Om fördomar, folkbildning och SfiSvenska för invandrare, Sfi, debatteras.


Men problembeskrivningarna varierar och det är något egendomligt med alla fakta i den där DN-artikeln. Inte många siffror verkar stämma.Här är min utsiktspunkt:


En av fyra på Sfi har idag kortare än sex-årig skola bakom sig.


(11 919 av 52 500 studerande på Sfi 2005/2006) Källa SCB/Skolverket.Av 52 500 får 11 200 godkänt i den kurs de valt. Men hela 13 109 hoppar av utbildningen. Av dessa är det blott 2 141 som fått jobb. Diverse andra orsaker finns, men drygt 7 000 hoppar av utan att man vet varför. Krigstrauman? Genomklappningar? Eller har de helt enkelt fått jobb. kanske städar de utan papper för tio kronor timmen på en hamburgerbar nånstans.

Ungefär hälften av eleverna fortsätter utbildningen. Det kan beror på att så många, 25 400, var nybörjare vid årets början. (Rekordmånga)75 % av Sfi-lärarna i kommunal regi, men bara 51 % i privat, har pedagogisk högskoleexamen. Källa SCB/Skolverket.Så ser jag alltså problemet:
De 7 000 som försvinner, vad hände med dem?


Hur kommer det sig att privata anordnare bara har hälften behöriga lärare, medan kommunala har tre fjärdedelar.


Och varför påstår nu skolministern att bara var tionde lärare har behörighet. Har SCB fel eller ministern? Väldigt många Sfi-lärare närmar sig pensionsåldern, hänger det kanske ihop med ministerns påstående?Intressant är också att i kommunal regi finns nästan dubbelt så många lärare per 100 elever som i privat regi, (4,8 jämfört med 2,7 lärare per 100 elever). Är den skillnaden motiverad eller har det lett till särme kunskaper hos de "privata" eleverna?11 697 får godkänt. Det är inte många, en fjärdedel ungefär.


Det borde väl vara en tredjedel om man räknar med att det tar cirka tre år av studier att lära sig ett nytt språk? Är det elevens fel? Eller kan det höra ihop med lärarnas kompetens och elevernas utbildningsbakgrund? Är förresten tre år en rimlig tid för ett nytt språk? Jag har läst franska i sju (!) och varje fransman som möter min misshandlade franska måste undra om dumheten är gränslös. Å andra sidan läste jag tyska två år och talar det hyfsat begripligt. Är tre år heligt när det gäller språk?

59 procent av eleverna är kvinnor. Var är männen? Kanske på arbetet?


Kostnaden per helårsstuderande har sjunkit med 35 procent sedan 2001. Har det påverkat kvaliteten?Det riktigt oroande med det där inlägget från skolminister Björklund och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är påståendet:
.

"Med dagens regler är det helt möjligt att använda sfi som en form av försörjning år efter år, utan att egentligen få några språkkunskaper eller prestera några resultat. "
.

Är inte det där en fördom?
.
Pressad på frågan i Dagens Eko om det skulle vara särskilt vanligt svarar Björklund att det handlar om frestelser som man avser att ta bort. Han vet alltså inte.
Det är antagligen inte särskilt viktigt för honom att ta reda på den saken. Kanske han skulle behöva lite folkbildning. Folkhyfs och folkbildning går bra mot fördomar och förutfattade meningar.

.
Hur många fuskar med Sfi?
Är det lika många som fuskar med skatten, eller är det fler eller färre?
Är det lika många som de fuskare som i nån slags protest vägrar betala tevelicens?
.

Går det att fuska med Sfi förresten? Och vad händer med Sfx, den lyckade satsningen på Svenska som andra språk med inriktning på olika yrkesgrupper (så att ingenjörer får träffa ingenjörer och tala ingenjörssvenska, sjuksyrror träffar syrror och så vidare) . Uppfattas också de kursplanerna som "luddiga"?

Om jag inte är fel underrättad är det CSN-regler som gäller, i två år. Studielån mot prestation alltså.

Därefter försörjningsstöd som socialbidraget kallas för nuförtiden.

Det skulle alltså vara lärorikt att få veta mera exakt hur fusket går till. Eller frestelsen. Det verkar ju i så fall vara mycket lättare att bara gå hemma och lyfta vårdnadsbidrag och försörjningsstöd och sånt, än att gå på Sfi.
..

Det är skada därför att Sfi verkligen behöver genomlysning, det är en utbildning som möter nya utmaningar. Fler elever med väldigt kort utbildningsbakgrund, men också det omvända, fler elever med kvalificerad kompetens som behövs i arbetslivet.
.
Elever som har akademiska titlar med i bagaget som inte får rum i vårt präktiga hederliga svenska helyllesamhälle därför att de möter präktiga svenskar som Björklund och Sabuni, med illa dolda rädslor för främmande folk och främmande kulturer.
.
Och det går nåt så fruktansvärt långsamt att få fram vettiga system för valideringar av yrkeskunskaper, och utbildningar. Alltså möjligheten för en sjuksköterska utbildad i Bagdad att få den utbildningen godkänd och kompletterad i Sverige till exempel.
.
Vill man värna arbetslinjen och öppna famnen för flyktingar så är utbildning och validering nyckeln.

.
Skolverket lyfter fram ytterligare ett problem i sin Lägesbedömning för 2007: (Läs den snälla skolministern!)
Den berör nyanlända ungdomar i hög grad, de mellan 18 och 20 som borde gå gymnasiet men inte får det på grund av ett moment 22-fel i systemet:
.
"Den nuvarande åldersgränsen för gymnasiestudier orsakar problem för invandrade ungdomar. Ungdomar i åldern 18 till 20 år kan i hemlandet ha genomgått en gymnasial utbildning som är likvärdig med ett nationellt program i gymnasieskolan. De har då endast rätt att studera sfi men behöver, för att exempelvis nå behörighet till högskolestudier, lära sig svenska på en högre nivå än den mest avancerade kursen inom sfi. Det förekommer också att ungdomar studerar sfi i stället för att studera i gymnasieskolan. Dessa studier bedrivs antingen i särskilda grupper för ungdomar eller i grupper där vuxna och ungdomar blandas. Om nyanlända studerande endast studerar sfi har de ibland inte tillgång till något annat gymnasieämne.
Att ungdomar studerar sfi inom vuxenutbildningen förekommer främst i små kommuner utan egen gymnasieskola, speciellt i glesbygd."

.
Sfi behöver en genomlysning för att vi ska säkerställa att kvaliteten blir bättre. Mer smäll för pengen. Bättre kvalitet för våra skattepengar. Och snabbare validering som ger alla nysvenskar chansen att komma in på arbetsmarknaden i sina "riktiga" yrken.
.
Och det är alldeles tydligt att det är viktigt att snabbt hejda privatiseringen eftersom den förefaller försämra resultaten kraftigt. Om man ska tro Björklund/Sabuni.


Skolverket gjorde en utvärdering 2006 av den nya kursplanen för Sfi. Enligt Skolverket är den en succé. Tja. Läs och döm själv.
Jag tar i alla fall ett citat:
"Andelen studenter med någon form av examen i svenska har alltså fördubblats från en tredjedel till två tredjedelar. "
.

Ja, det var en sak till. Författarna slår sig för bröstet angående arbetslöshetsstatsistiken.

Det skulle jag aldrig vågat göra.
Bland utomnordiskt födda är arbetslösheten 13 procent. Den har sjunkit med två under 2007.
Jämförelsetal för (vit) helyllesvensk över 25 år: 2,4 % arbetslöshet har sjunkit med en procentenhet på ett år.
Så det stämde alltså inte heller i den där artikeln att arbetslösheten för invandrare skulle ha rasat så fantastiskt.
.

Intervjun med Sabuni i radio gjorde verkligen inte saken klarare.
Tycker jag.
Vad tycker du?
Jag tror inte att de ljuger. De vill säkert väl. Frågan är bara varför de är så hjärtlösa i sin retorik?

Och hur kan en debattartikel om Sfi med så många påståenden väcka så många fler frågor än den besvarar?
Utred Sfi. Men brännmärk fördomarna!
.


Andra bloggar om: , , ,

2 kommentarer:

Staffan sa...

Roligt att en politiker verkligen anstränger sig att förstå hur sfi funkar. Besök gärna en skola också och lyssna på lärarna.

Eva sa...

Du har alldeles rätt i det, det var säkert mer än ett år sen jag hälsade på i en sfi-klass, så det rådet ska jag följa.
Men jag lever mitt i den där verkligheten också Staffan. Tro mig. Tro mig verkligen. På elevernas sida och därmed lärarnas.
Och ändå inte, för jag vet inte om jag har fantasi och föreställningsförmåga så att det räcker till att förstå den förtvivlan vännen S känner när ännu en bomb tagit ännu en släkting i norra Irak, och hatet som glimmar till mellan unga män från samma land men olika kulturella ursprung och med benhård vilja att anpassa sig till ett samhälle som hårdnackat vägrar tillträde.

Sfi-lärare är värd all respekt, de ser detta dagligen och åstadkommer underverk. Varje dag. Tack.