lördag, oktober 27, 2007

Varför polis ska sköta drogtest, inte lärare

I Sverige regleras tvångsåtgärder mot medborgare av grundlagen, vi har ett så kallat våldsmonopol i Sverige sedan tidigt 1800-tal.
Det innebär att bara polis får vidta tvingande åtgärder mot medborgarna.

Om man ska tvinga en 15-årig pojke eller flicka att lämna urinprov - exempelvis vid misstanke om narkotikamissbruk - så krävs det minst två starka vuxna för att klara den detaljen. Också den frivilliga urinprovsavlämningen ska övervakas; man kissar inför publik eller kamera.
Jag tror inte man behöver ha alltför mycket fantasi för att föreställa sig den grad av kränkning det handlar om när en ung människa tvingas till det.

Några vildhjärnor har gått loss på Dagens Nyheters debattsida på lördagen, de beskriver att var tredje gymnasieelev i tvåan ska ha provat narkotika och att regeringen föreslagit tvångsdrogtest mot barn under 15 år.
Jag vet inte hur det står till med källgranskningen på Dagens Nyheters Debattsida, men just den här dagen förefaller all form av realistiska bedömningar ha tagit ledigt.

Den som sysslat med seriösa undersökningar av ungdomars drogvanor ända sedan 1971 är Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.
På frågan "har du någon gång använt narkotika?", ställd till elever i gymnasiets andra årskurs, svarar ungefär 14-15 procent att de någon gång har provat narkotika.

Debattörerna är givetvis fria att kräva tvingande drogtester av barn och ungdomar.
Regeringen har dock inte lagt något förslag i den riktningen. däremot har Beatrice Ask föreslagit att möjligheten att drogtesta minderåriga utreds.
Utbildningsminister Jan Björklund har tydligt tagit avstånd från förslag om tvingande drogtester i skolan eftersom han anser att det är integritetskränkande.

I Upplands Väsby finns två projekt som sysslar med samverkan skola-socialtjänst-polis och som tar emot missbrukande ungdomar.
Den moderatstyrda borgarkvartetten som skrev debattartikeln i Dagens Nyheter ska nu skära bort hälften av Samkraft och en femtedel av MiniAnton i Upplands Väsby.
Jag vet inte om det är orsaken till att socialchefen har sagt upp sig, men konsekvensbeskrivningen av hur de besparingarna slår är väldigt tydlig: Det innebär att verksamheten inte kan fortsätta. Beslut fattas av social- och äldrenämnden den 31 oktober. Nämnden föreslår nedskärning av ytterligare tjänster motsvarande ungefär 18 personer i omsorgen.

Besparingen, totalt 13-14 miljoner kronor, ska användas för att sänka skatten med 20 öre i Upplands Väsby kommun.

Detta är fakta.

4 kommentarer:

Jobjörn sa...

Ungdomens Nykterhetsförbund, och resten av IOGT-NTO-rörelsen, är emot icke-polisiära drogtest. Av integritetsskäl.

Vårt drogpolitiska program säger:
Ungdomar ska inte utsättas för generella drogtester.
I regeringsformen slås fast att ingen ska kunna röra ens kropp mot ens egen vilja. De undantag
som finns gäller för generella drogtester.

Jobjörn sa...

Hmmm... testelitest.

Eva sa...

Kära Jobjörn. Tack för support. Det är uppenbart en lång väg att gå för vissa.
OCh för moderaterna och lydpartier på orten är förebyggande arbete intet värt, de pratar om det på pappret men gör omvänt.

Suck.

Anonym sa...

Var tredje pojke var vad de skrev. Jag har inte kollat om 30% stämmer ens bland pojkarna men detta borde väl påpekas i vilket fall som helst.