onsdag, oktober 31, 2007

Chockhöjd avgift för gamla betalar skattesänkningar


Lokaltidningen Mitt i Upplands Väsby har den här veckan ett reportage som handlar om besparingarna på social- och äldrenämnden.

13 miljoner ska bort. Det betyder nedskärningar, besparingar och chockhöjda avgifter för hemtjänsten.
Det motsvarar nästan på öret vad den sänkta skatten på 20 öre kostar.

Alla pensionärsorganisationerna protesterar, men det förefaller inte som om ordföranden Maria Fälth (kd) är beredd att lyssna. **:

"Hon anser att det är socialdemokraterna som bär skulden för att avgifterna inte har höjts gradvis.
- Vi ser att de behöver höjas. Det är oschysst att den förra majoriteten inte har gjort det tidigare, säger hon. "

Hon har alldeles rätt.
Vi socialdemokrater ville inte höja avgifterna.
Vi ville att omsorgen skulle betalas solidariskt över skatten.

Det kallar vi socialdemokrati, solidarisk välfärd.
.
Högerns affärsidé är att sänka skatten och låta större andel finansieras via avgifter.

---------


**Avgifterna höjs från 20 kr till 50 kr för varje omvårdnadstimme, från 100 till 150 per timme för serviceavgiften och från 200 till 250 i månaden för trygghetslarm.
Dessutom har landstinget infört hyra för rullstol eller rullator, 100 kronor varje månad.

Maria Fälth talar i artikeln om att 20 öre i lägre skatt motsvarar 3 miljoner för social- och äldrenämndens del, och vilseleder därigenom läsarna. Totalt kostar den sänkta skatten ungefär 13-14 miljoner kronor. Det är just nu, mig veterligt, bara social- och äldrenämnden som har ett kraftigt underskott.
- Tre miljoner mer eller mindre gör ingen stor skillnad i de här sammanhangen, säger hon.
Det motsvarar nio heltidstjänster, lågt räknat. Eller 20 000 hemtjänsttimmar. (Med den nya höga taxan på 150 kronor).

Nämnden sammanträder ikväll och fattar beslut om besparingarna. Förutom höjda avgifter ska Samkraft halveras, en av fyra tjänster på Minianton bort, en av fem på Workcenter försvinner och Höstlövet läggs ner mm. Dessutom minskar antalet anställda.

Uppdaterat:
Jag får i min hand en uträkning som går ut på att den höjda avgiften för pensionärer kostar i storleksordningen 345 kronor i månaden per person, och att kommunen drar in ungefär en miljon kronor på avgiftshöjningen.
Dessutom får jag nu höra att det förefaller vara råddigt med beslutsunderlaget. Mer rapporter kommer. En vild gissning just nu är att alltsammans måste skjutas upp.
Fort och fel. Som vanligt.

Inga kommentarer: