tisdag, februari 13, 2007

Privatiseringsfundamentalisterna

Det går en grupp fundamentalister omkring i vår lilla kommun, Upplands Väsby, och de kallar sig vanligen moderater. Ibland men inte alltid alliansen. De införde omedelbart "utmaningsrätt".

Nu får det konsekvenser; alla åtta förskolorna i centrala Upplands Väsby privatiseras. 650 barn, 120 anställda. Ingen överdrift; alla åtta. De kallar det mångfald. Jag har lust att kalla det enfald.

Offentlig upphandling? Nej nej. Här talar vi om några anställda som vill ta över, personal, lokaler och allt. Jag önskar dem lycka till, jag förstår deras bevekelsegrunder, men jag tycker det är en politisk skandal.
Vad tusan gör kommunen om företaget hamnar på obestånd och det står 650 förskolebarn en dag och saknar plats? (Svar sist i texten!)
  • Medborgarna får nu en - privat - anordnare att vända sig till i centrala Väsby. Så var det med den valfriheten. Och mångfalden...

  • Man delar ut kommunal egendom; lokaler, material, kompetensutveckling. Jag kallar det förskingring.

  • Och när alltså samtliga förskolor privatiseras i kommundelen borde väl detta åtminstone ske genom offentlig upphandling, med kvalitetssäkring, målstyrning och sund konkurrens, det är inte aktuellt heller tydligen.

Det politiska uppdraget är alltså privatisering, inte medborgarnytta eller effektiv användning av skattemedel eller så.
Egendomsmakt, rätten att äga, överordnad det gemensammas bästa.
Fort ska det gå. Och om de genomför planen visar det att de saknar mod att låta en idé provas innan den genomförs.
Det finnas bara två skäl till att göra så; man tror inte på idén så det gäller att köra i hög fart så ingen kan backa sedan. (Vid majoritetsskifte t ex). Eller så är privat viktigare än nytta.

Jisses, jag hoppas det finns några välfärdstänkare kvar i alliansen som inte glömt sina ideal därför att de drabbats av hybris eller svindel.

Dessutom: politiken avsvär sig möjligheten att påverka.
Klagande förälder i framtiden:
- Nej nej, vänd er till förskolan inte till oss.
- Jamen det finns ju inget alternativ.
- Jodå, vårdnadsbidrag!

1 kommentar:

Anna sa...

Hej!
Verkligen bedrövligt. Detta har gjorts hos oss i Sollentuna för ett par år sedan. Inspira förskolor och skolor AB bildades och kvitterar nu ut cirka 100 miljoner årligen från Sollentunas skattebetalare. Det är en mycket stor enskild utförare, och även om det finns ett antal kooperativ, ur och skur osv så verkar inte mångfalden vara central i Väsbu utan endast "privat drift" = bättre. Jag kan vidimera er oro för köfrågan. Hos oss fick man till slut skapa en centralt administrerad kö.